RLZkB Státní bakalářská zkouška z religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2005
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (náhr. zkoušející)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (náhr. zkoušející)
PhDr. Iva Doležalová (náhr. zkoušející)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (náhr. zkoušející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Předpoklady
Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možné po získání všech kreditů požadovaných v daném typu studia. Podrobnosti jsou uvedeny ve studijní příručce religionistiky a ve studijním katalogu FF MU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky zaměřené na obecnou religionistiku, západní náboženské tradice a východní náboženské tradice. K jednotlivým částem zkoušky ústav zveřejňuje orientační tematické okruhy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.