Bi9480 Imunologie parazitóz

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Kopecký, CSc. (přednášející), prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc. (zástupce)
RNDr. Božena Koubková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
Předpoklady
Bi6330 Parazitologie || B6330 Parazitologie || SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Minimálně tři studenti.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem přednášky je informace o imunitě hostitele proti vybraným skupinám parazitů zahrnujícím parazitické prvoky, červy i ektoparazity. Důraz je kladen na vztah životních cyklů parazitů a jednotlivých imunitních mechanismů hostitele, obranu parazitů proti těmto mechanismům a imunopatologii parazitárních infekcí. Zvláštní kapitola je věnována moderním trendům ve vývoji vakcín proti parazitům.
Osnova
  • 1. Imunitní mechanismy (přehled) 2. Experimentální imunoparazitologie 3. Plasmodium a malárie 4. Leishmania a leishmanióza 5. Africké trypanosomy 6. Toxoplasma 7. Schistosomy 8. Gastrointestinální hlístice 9. Hlístice, které invadují tkáně 10. Imunita proti ektoparazitům 11. Vakcíny proti parazitům. Doporučená literatura: D.Wakelin: Immunity to parasites, Cambridge University Press 1996. K.S. Warren: Immunology and molecular biology of parasitic infection, Blackwell Scientific Publications, Oxford 1993.
Literatura
  • Doporučená literautura viz osnova přednášky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět se vypisuje v sudých letech.
Výuka probíhá blokově.
Vypisuje se v sudých letech.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2015, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2022.