C6410 Organická analýza - praktikum

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Marta Farková, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 9:00–14:50 C10/316, St 14:00–19:50 C10/209
Předpoklady
C5420 Analytická chemie organ. látek || C5241 Organická analýza
Znalost základních principů analýzy organických látek.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem je praktické osvojení metod a technik z analýzy a identifikace organických látek.
Osnova
  • Důkaz a stanovení organoelementů po mineralizaci vzorku. Důkaz a identifikace organické látky (směsi). Ověření metodiky na známém individuu, analýza neznámé struktury. Aplikace reakcí funkčních skupin, derivatizace i spektrálních metodik (FTIR, NMR metodiky, MS).
Literatura
  • Večeřa, Miroslav - Gasparič, Jiří. Důkaz a identifikace organických látek. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1963. 350 s./Detection and identification of organic compounds
  • Večeřa, Miroslav. Organická elementární analýza. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1967. 178 s. úOrganic elemental analysis.
  • VEIBEL, Stig. Analytik organischer Verbindungen. Berlin: Akademie-Verlag, 1960. 320 s. info
Výukové metody
Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení
Metody hodnocení
Laboratorní cvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.