MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 23. 2. 12:50–16:15 P303, So 16. 3. 12:50–16:15 P303, So 13. 4. 8:30–11:50 P303
Předpoklady
(! KRREII Regionální ekonomie a pol. II )&&(! MKR_RE2 Regionální ekonomie a pol. II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto předmětu student bude schopen reprodukovat ucelený přehled teorií regionálního rozvoje, diskutovat prostorovou dimenzi ekonomického rozvoje, aplikovat nabyté znalosti při řešení praktických problémů hospodářské a regionální politiky, analyzovat regionální kvalitu podnikatelského prostředí a formulovat opatření na podporu regionální konkurenceschopnosti.
Osnova
 • 1.Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje (např. růstové účetnictví nová ekonomická geografie a nová teorie růstu) a jejich průmět v regionální politice.
 • 2 Keynesiánské teorie (např. Harrod-Domarův růstový model, teorie nerovnoměrného rozvoje) a jejich průmět v regionální politice.
 • 3 Strukturalistické a regulační teorie (neomarxistické teorie, kalifornská škola) a jejich průmět v regionální politice.
 • 4 Kriticko-realistické a institucionální teorie (teorie územních děleb práce, teorie učících se regionů) a jejich průmět v regionální politice.
 • 5 Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje (shrnutí).
 • 6 Regionální interdependence a podmíněnost regionálního rozvoje (potenciál ovlivnění a potenciál reakce).
 • 7 Mezinárodní spolupráce malých a středních firem (hlavní typy spolupráce, navázání spolupráce, podpůrná infrastruktura).
 • 8 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí (národní a regionální modely hodnocení), výběr hlavních faktorů a podnikatelské preference.
 • 9 Aplikace regionálního modelu hodnocení na příkladě ČR (vývojové změny podnikatelských preferencí).
 • 10 Ekonomická integrace prostoru (tvorba územních rozvojových os a podnikatelských sítí).
 • 11 Investiční pobídky a jejich systémy (příklady vybraných zemí včetně ČR)
 • 12 Regionální marketing, vybrané příklady (typy marketingových strategií, volba marketingového mixu).
 • 13 Tržně orientované strategie regionálního rozvoje, teoretická východiska a praktické souvislosti.
Literatura
  povinná literatura
 • VITURKA, Milan. Regionální ekonomie II. První. Brno: ESF MU, 2000. 91 s. ISBN 80-210-2257-4. info
 • Náhradní obsah: Viturka, Milan a kol.. Náhradní obsah: Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky, Grada : 2010, 238 s., ISBN978-80-247-3638-9.
  doporučená literatura
 • 1. Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje. UK Praha, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • Armstrong, Harvey, Tayolor, Jim. Regional economics and policy. 3rd ed., Blackwell Publisher 2000,434 p. ISBN 0-631-21713-4.
Výukové metody
Teoretická příprava,diskuse, praktické cvičení.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou (25 otázek). Pro úspěšné absolvování předmětu student musí dosáhnout alespoň 60 bodů (ze 100).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět MKR_RE2.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.