BSFA0321c Farmakologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MVDr. Zuzana Babinská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Gabriela Přibyl Dovrtělová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Sabová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Katarína Tabi, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Turjap, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. až Po 18. 11. Po 13:30–14:45 A19/326
Předpoklady
BSBC011p Biochemie a hematologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student ovládat principy lékařské preskripce, práce s lékopisem a bude schopen provádět základní farmakologické výpočty. Student bude znát profily žádoucích a nežádoucích účinků základních léčiv vybraných lékových tříd dle osnovy předmětu.
Osnova
 • 1. cvičení: Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Základní legislativní normy pro používání léčivých přípravků. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Rozdělení referátů na 10. praktické cvičení.
 • 2. cvičení: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Informace o léčivech (SÚKL, Český lékopis, AISLP, EMA).
 • 3. cvičení: Výzkum a vývoj nových léčiv. Klinické hodnocení. Registrace, farmakovigilance a propagace léčiv.
 • 4. cvičení: Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů. Farmakokinetické kasuistiky, práce v programu MW Pharm.
 • 5. cvičení: Farmakologie vegetativního nervového systému I. Terminologie, neurotransmise ve VNS, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Receptory parasympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění.
 • 6. cvičení: Farmakologie vegetativního nervového systému II. Receptory sympatiku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění. Tokolytika a uterotonika.
 • 7. cvičení: Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika.
 • 8. cvičení: Léčiva GIT – antacida, antiemetika, antidiaroika, laxativa, spasmolytika, prokinetika.
 • 9. cvičení: Pohlavní hormony a jejich deriváty, hormonální antikoncepce. Hormonální substituční terapie.
 • 10. cvičení: Zápočtový test z probrané látky Vitamíny B, C, A, D, E, K, doplňky stravy – referáty studentů. Zápočet. Domluva termínu na zkoušku.
Literatura
 • Martínková, Jiřina. Farmakologie. Pro studenty zdravotnických oborů, Grada Publishing, 2007. 380 s. ISBN 978-80-247-1356-4
 • František, Perlík. Základy farmakologie.Klinická a speciální farmakologie. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova v Praze (Karolinum), 2005. 190 s. ISBN 80-7262-374-5 (Galén), ISBN 80-246-1139-2 (Karolinum).
 • MACH, Ivan. Doplňky stravy na našem trhu. Vyd. 1. Praha: Svoboda Servis, 2006. 118 s. ISBN 8086320464. info
 • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
 • Výběr z učebnice pro střední zdravotnické školy, Neuwirth, Jiří. Klinická propedeutika. Praha : Avicenum, 1989- k zapůjčení na Farmakologickém ústavu.
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
Výukové metody
V praktických cvičeních jsou studenti formou prezentace učitelem farmakologie uvedeni do teoretické přípravy témat uvedených v rozvrhu, s následnou diskusí, včetně referátů připravených předem studenty. Součástí jsou rovněž videozáznamy demonstrující probíranou látku a výrobu jednotlivých lékových forem, z nichž některé budou umět sami připravit.
Metody hodnocení
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 49 49 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Podzimní semestr je ukončen zápočtem. Témata, ze kterých budou tvořeny otázky závěrečného písemného multi-výběrového testu, odpovídají probraným tématům dle sylabu cvičení. Znalost těchto témat bude požadována v rozsahu povinné literatury (Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů) a studijních materiálů poskytnutých učitelem. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 49 49 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Podzimní semestr je ukončen zápočtem. Témata, ze kterých budou tvořeny otázky závěrečného písemného multi-výběrového testu, odpovídají probraným tématům dle sylabu cvičení. Znalost těchto témat bude požadována v rozsahu povinné literatury (Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů) a studijních materiálů poskytnutých učitelem. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.