MKR_REP2 Regionální ekonomie a politika 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
So 21. 2. 12:50–16:15 P303, So 14. 3. 12:50–16:15 P303, So 11. 4. 8:30–11:50 P303
Předpoklady
(! KRREII Regionální ekonomie a pol. II )&&(! MKR_RE2 Regionální ekonomie a pol. II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvováním tohoto předmětu student bude schopen reprodukovat ucelený přehled teorií regionálního rozvoje, diskutovat prostorovou dimenzi ekonomického rozvoje, aplikovat nabyté znalosti při řešení praktických problémů hospodářské a regionální politiky, analyzovat regionální kvalitu podnikatelského prostředí a formulovat opatření na podporu regionální konkurenceschopnosti.
Osnova
 • 1.Neoklasické a neoliberální teorie regionálního rozvoje (např. růstové účetnictví nová ekonomická geografie a nová teorie růstu) a jejich průmět v regionální politice.
 • 2 Keynesiánské teorie (např. Harrod-Domarův růstový model, teorie nerovnoměrného rozvoje) a jejich průmět v regionální politice.
 • 3 Strukturalistické a regulační teorie (neomarxistické teorie, kalifornská škola) a jejich průmět v regionální politice.
 • 4 Kriticko-realistické a institucionální teorie (teorie územních děleb práce, teorie učících se regionů) a jejich průmět v regionální politice.
 • 5 Současná regionální politika ve vazbě na teorie regionálního rozvoje (shrnutí).
 • 6 Regionální interdependence a podmíněnost regionálního rozvoje (potenciál ovlivnění a potenciál reakce).
 • 7 Mezinárodní spolupráce malých a středních firem (hlavní typy spolupráce, navázání spolupráce, podpůrná infrastruktura).
 • 8 Hodnocení kvality podnikatelského prostředí (národní a regionální modely hodnocení), výběr hlavních faktorů a podnikatelské preference.
 • 9 Aplikace regionálního modelu hodnocení na příkladě ČR (vývojové změny podnikatelských preferencí).
 • 10 Ekonomická integrace prostoru (tvorba územních rozvojových os a podnikatelských sítí).
 • 11 Investiční pobídky a jejich systémy (příklady vybraných zemí včetně ČR)
 • 12 Regionální marketing, vybrané příklady (typy marketingových strategií, volba marketingového mixu, geografické informační systémy).
 • 13 Tržně orientované strategie regionálního rozvoje, teoretická východiska a praktické souvislosti ve vazbě na strategii 2020.
Literatura
  doporučená literatura
 • 1. Blažek, J., Uhlíř, D.: Teorie regionálního rozvoje. UK Praha, 2002. ISBN 80-246-0384-5.
 • Armstrong, Harvey, Tayolor, Jim. Regional economics and policy. 3rd ed., Blackwell Publisher 2000,434 p. ISBN 0-631-21713-4.
Výukové metody
Teoretická příprava,diskuse, praktické cvičení.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen písemnou zkouškou (25 otázek). Pro úspěšné absolvování předmětu student musí dosáhnout alespoň 60 bodů (ze 100).
Informace učitele
Z obou dílů publikace Regionální rozvoj, politika a správa budou do výuky daného předmětu zařazeny vybrané pasáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.