Bi0844 Diplomová práce z Experimentální biologie živočichů a imunologie IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/14/0. 14 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. RNDr. Andrea Bardůnek Valigurová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Bártová, Ph.D., DSc. (cvičící)
prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Čajánek, PhD. (cvičící)
RNDr. Milan Číž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dobeš, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (cvičící)
Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Miloš Macholán, CSc. (cvičící)
Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vladimír Ptáček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Josef Večeřa, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( Bi0606 Diplomový seminář EBŽI IV ) || Bi0606 Diplomový seminář EBŽI IV && Bi9220 Diplomová práce EBŽI III ) && Bi6082 Bc. SSZ ze Speciální biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student: - odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené. - bude připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky. - bude umět pracovat s odbornou literaturou - bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace - analyzovat předložený problém a navrhovat řešení - navrhnout experimentální design a samostatně provádět experimenty - integrovat teoretické znalosti do experimentální práce - analyzovat výsledky pomocí statistických metod - formulovat závěry z vlastní práce a diskutovat je s literaturou - prezentovat výsledky a závěry experimentální či teoretické vědecké práce písemnou a přednáškovou formou
Osnova
  • Náplní předmětu je individuální vyhotovení diplomové práce včetně provedení praktické části dle pokynů vedoucího práce a obecných zásad uvedených na webových stránkách oddělení.
Literatura
  • Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, provedení experimentální části, vyhotovení diplomové práce.
Metody hodnocení
Aktivita studenta během přípravy diplomové práce je hodnocena průběžně školitelem. Finální hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.