bp2030 Anatomie

Fakulta sportovních studií
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (přednášející)
Mgr. Marta Gimunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Naděžda Vomelová (cvičící)
Brian Roland G. Minikin (přednášející)
prof. Leigh Anne Robinson (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 7:30–8:15 B11/305
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bp2030/01: Út 17:10–17:55 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
bp2030/02: Po 18:50–19:35 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
bp2030/03: Čt 7:10–7:55 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
bp2030/04: Út 18:00–18:45 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
bp2030/05: Po 17:10–17:55 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
bp2030/06: Po 18:00–18:45 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
bp2030/08: Po 16:20–17:05 E34/203 - seminární místnost, J. Hanzlová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto předmětu jde o první kontakt studenta Fakulty sportovních studií s oborem, který se zabývá problematikou orgánových soustav. Získání těchto znalostí je základním předpokladem pro další studium na fakultě FSpS MU. V rámci výuky předmětu jsou studenti postupně seznamováni s: celkovou stavbou orgánových soustav; funkcí jednotlivých částí; možnými riziky jejich poškození při sportu i v běžném životě. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen porozumět další výuce navazujících předmětů. Současně získává informace, nezbytné pro výkon jeho budoucí profese.
Osnova
 • Oběhová soustava
 • Cévní soustava P Centrální nervová soustava P Periferní nervová soustava
 • Dýchací soustava
 • Trávicí soustava I
 • Trávicí soustava II - játra, žlučník, slinivka břišní
 • Močová soustava
 • Pohlavní soustava mužská
 • Pohlavní soustava ženská
 • Soustava žláz s vnitřní sekrecí
 • Lymfatický systém
 • Smyslové orgány
 • Exkurze do anatomického muzea
Literatura
 • Anatomie. Edited by Radomír Čihák - Miloš Grim - Oldřich Fejfar. Třetí, upravené a doplně. Praha: Grada, 2011. 534 stran. ISBN 9788024738178. info
 • HANZLOVÁ, Jitka a Jan HEMZA. Základy anatomie pohybového systému. první vydání. Brno, Areál Kraví Hora: MU, FSpS, 2004. 92 s. Masarykova univerzita 1. ISBN 80-210-3580-3. info
 • TROJAN, Stanislav a Michael SCHREIBER. Atlas biologie člověka : 430 modelových otázek k přijímacím zkouškám na medicínu, 100 obrazových podkladů k opakování a procvičování. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 56 s. ISBN 807183257X. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
přednášky a semináře
Metody hodnocení
Výuku tvoří blok přednášek a seminářů. Semináře jsou povinné. Výuka probíhá za pomoci anatomických modelů a preparátů a audiovizuálních technik. Předmět je zakončen udělením zápočtu. Závěrečné hodnocení probíhá písemným testem a ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019.