FB041 Seminář plazmové depozice a charakterizace materiálů

Přírodovědecká fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Mirko Černák, CSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
At the end of the course, the student will be able to:
use information about scientific conferences related to plasma processing and material science for a selection of the best option to present his/her research;
write research paper with correct structure;
critically assess a quality of research papers related to plasma processing and material science;
write referee's report on research paper;
present in clear structure his/her work.
Osnova
  • The seminar is based on the discussion of following topics:
  • - past scientific conferences related to plasma processing and material science;
  • - student's research and the way of its presentation;
  • - structure and form of research papers;
  • - critical assessment of research papers related to plasma processing and material science;
  • - structure and form of referee's reports on research papers.
Výukové metody
The seminar is based on active participation of students in the discussion of the topics. Students prepare presentations of their own research, presentations of the conferences that they participated, presentation of referee's reports on research papers etc.
Metody hodnocení
The credits will be recognized if the student attended regularly the seminar and actively participated by some type of his/her presentation.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.