DPRPO Příprava posteru

Fakulta informatiky
jaro 2017
Rozsah
1/0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Křenek, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jana Malíková (přednášející), Mgr.art. Katarína Czikorová, ArtD. (zástupce)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Fakulta informatiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním předmětu student získá základní informace o konstrukci posteru, a to po stránce obsahové (jaké informace a jakým způsobem je vhodné je na posteru představit); výtvarné (grafické motivy, vizuální a estetická stránka posteru); technické (jakými nástroji poster sázet a následně tisknout, jak po technické stránce zajistit žádoucí obsahový i výtvarný vjem);
Dovednosti si vyzkouší vytvořením vlastního posteru a jeho prezentací v rámci posterové soutěž, kterou je předmět zakončen.
Osnova
  • Úvod do konstrukce posteru
  • Jaké informace a jak prezentovat, příklady
  • Výtvarný a estetický vjem, jak zaujmout
  • Programové nástroje pro sazbu posterů, použití velkoplošných tiskáren a ploterů
Výukové metody
Na sérii ǘodních přednášek navazuje samostatná práce studentů s možností konzultací. Předmět je uzavřen soutěží (pro udělení zápočtu se hodnotí účast s akceptovaným posterem, nikoliv umístění v soutěži).
Metody hodnocení
Účast na posterové soutěži s vlastním (skupinovým) posterem, který nebude komisí ze soutěže vyloučen.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.