MFMR1044c Metodologie rozvoje pohybových schopností IV - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Silvie Zendulková (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 25. 2. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 4. 3. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 11. 3. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 18. 3. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 25. 3. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 1. 4. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 8. 4. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB, Po 15. 4. 8:00–10:55 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
MFMR0943c Metodologie III - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikami rozvoje jednotlivých pohybových schopností nad rámec znalostí bakalářského studia. Podává přehled o praktických možnostech rozvoje pohybových schopností s důrazem na správnou volbu vhodné metodiky a její aplikaci na konkrétní problematiku. Získané poznatky budou posluchači navazujícího magisterského studia uplatňovat v kineziologii v klinických oborech, v traumatologii, chirurgii a u pacientů s vrozenými motorickým vývojovými poruchami. Předmět mohou uplatnit posluchači fyzioterapie u zdravotně znevýhodněných sportovců.
Osnova
  • Metodologie rozvoje pohybové rychlosti, vytrvalosti, síly, koordinace a flexibility u zdravotně znevýhodněných sportovců.
Literatura
  • DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009, 3. vyd., 336 s. ISBN 978-80-7376-130-1 3.
  • KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada Publ. 1997, 260 s. ISBN 80-7169-258-1.
  • PERIČ, T., DOVALIL, J. Sportovní trénink. Praha: Grada Publ. 2010, 160 s. ISBN 978-80-247-2118-7 4.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.