VIKBB15 Účast na konferencích

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 3 kr. (od 2 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Novotný (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 21. 2. 14:00–15:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření a doplnění odborných znalostí studenta v konfrontaci s odborným akademickým prostředím a praxí. Tato konfrontace není limitována tematicky, záleží na volbě studenta, ve které oblasti se chce specializovat. V případě neoborové konference je nutné prokázat aplikaci do oboru ISK, ve kterém je předmět zařazen.
Osnova
 • Účast na vybrané oborové akci v ČR i v zahraničí. Pro inspiraci je možné použít kalendář akcí na webu KISK.
 • Vybrané konference v ČR:
 • INFORUM
 • Knihovny současnosti
 • IVIG
 • ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě)
 • WebExpo...
 • Je možné si vybrat i jinou odbornou oborovou konferenci či seminář, ale je třeba tento výběr předem konzultovat.
Literatura
  doporučená literatura
 • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • ŠIMEK, Dušan a Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
Výukové metody
Pasivní účast na odborné akci (tj. přítomnost na celé akci) (dvoudenní konference nebo dvě jednodenní) a vytvoření a nabídnutí ke zveřejnění zprávy o ní.
Bližší informace k ukončení předmětu s požadavky na zprávu z konference jsou dostupné ve studijních materiálech. Předmět je možné absolvovat v režimu navazujícího magisterského studia, kde kromě pasivní účasti je nutná i aktivní prezentace na konferenci, v tomto případě je možné předmět ukončit za 3 kredity (pouze pasivní účast je za 2 kredity).
Metody hodnocení
Zpráva z konference předávající odborné znalosti zprostředkované odbornou akcí, která může být publikována v časopise Ikaros. Povinná účast na setkání na začátku semestru (podmínky ukončení se skupinovou diskuzí individuálních potřeb a zkušeností)
Informace učitele
Předmět je vhodný i pro dálkové studenty, záleží na výběru studenta jaké konference se zúčastní.
Všechny náklady na konferenci si student hradí sám.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKBB15