LI302Zk Právo e-commerce

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je:
• poskytnout orientaci v systému a struktuře právní úpravy eCommerce
• vysvětlit specifika elektronické kontraktace a formy užití elektronických dokumentů v obchodní praxi
• vysvětlit systém a fungování služeb vytvářejících důvěru a možnosti jejich využití v obchodních a spotřebitelských transakcích
• detailně rozebrat specifické regulatorní fenomény spotřebitelské e-commerce (dotěrné obtěžování, ochranu spotřebitele apod.)
• analyzovat možnosti obrany před nekalosoutěžním jednáním na internetu
• vysvětlit praktické fungování ochrany soutěžního prostředí v technologických oborech
• vysvětlit právní rámec fungování elektronických platebních prostředků, elektronických peněz a virtuálních peněz
Osnova
 • obecná a speciální právní on-line trhu a elektronického obchodování
 • rozlišení B2B e-commerce, B2C e-commerce
 • elektronické právní jednání a obchodní praxe služeb vytvářejících důvěru
 • specifika elektronického kontraktačního procesu (click- wrap smlouvy, click-through smlouvy, browse-wrap smlouvy, shrink-wrap smlouvy a smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronických agentů)
 • informační povinnosti a ochrana spotřebitele v e-commerce
 • nekalá soutěž s relevancí pro e-commerce
 • spamming a dotěrné obtěžování
 • monopolizace a jiné specifické problémy regulace technologických trhů
 • zneužití práv duševního vlastnictví jako soutěžní delikt
 • virtuální peníze a elektronické platební prostředky
 • právní regulace činnosti obchodních platforem
Literatura
  povinná literatura
 • DONÁT, Josef a Jan TOMÍŠEK. Právo v síti :průvodce právem na internetu. V Praze: C.H. Beck, 2016. info
  doporučená literatura
 • • FORDER, J., SVANTESSON, D. Internet and e-commerce law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • SPINDLER, G., BÖRNER, F. (eds.) E-Commerce Law in Europe and the USA, Heidelberg: Springer, 2002
 • • HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva, Praha: CZ.NIC, 2014.
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.