bk2281 Kondiční cvičení 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
0/7/0. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bk2281/01: Pá 6. 3. 11:45–13:25 E34/147 - posilovna, Pá 27. 3. 9:40–12:10 E34/118 - pohybová tělocvična, Pá 24. 4. 10:55–12:35 E34/118 - pohybová tělocvična, P. Vaculíková
bk2281/02: Pá 14. 2. 14:40–17:10 E34/118 - pohybová tělocvična, Pá 20. 3. 17:35–19:15 E34/118 - pohybová tělocvična, Pá 24. 4. 15:55–17:35 E34/147 - posilovna, P. Vaculíková
Předpoklady
bk2006 Odborná terminologie && bk2007 Základní gymnastika
Odborná terminologie (bk 2006)
Základní gymnastika (bk 2007)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studenta s různými druhy skupinových lekcí pod vedením instruktora ve fitness centrech
- seznámení studenta se cvičebními pomůckami využívanými ve fitness centrech a v kondiční přípravě různých sportovních odvětví (bosu, gumové posilovací pásy, TRX, kettlebell, lodní lano aj.)
- seznámení studenta se základy odporového tréninku na strojích
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu se student orientuje v dané problematice, dokáže charakterizovat daný druh skupinové lekce a doporučit jej klientovi dle jeho cílů a potřeb, případně aplikovat do kondiční přípravy různých sportovních odvětví.
V posilovně zná správné provedení cviků na strojích, dokáže je rozlišit dle obtížnosti a doporučit daná posilovací cvičení dle úrovně fyzické kondice.
Osnova
 • 1. KONZULTACE
 • Definice fitness, součásti fitness, strukturalizace skupinových forem cvičení pod vedením instruktora
 • Správné provedení cvičení na posilovacích strojích na jednotlivé svalové partie (břišní svaly, svaly zad, ramen, paží, dolních končetin)
 • 2. KONZULTACE
 • Praktická ukázka s rozborem choreografické lekce (aerobik)
 • Praktická ukázka s rozborem choreografické lekce (step aerobik...)
 • 3. KONZULTACE
 • Praktická ukázka s rozborem kondiční lekce (HIIT)
 • Praktická ukázka s rozborem lekce body and mind (poweryoga, pilates)
Literatura
  povinná literatura
 • STACKEOVÁ, Daniela. Fitness programy - teorie a praxe : metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: Galén, 2008. 209 s. ISBN 9788072625413. info
  doporučená literatura
 • MUCHOVÁ, Marta a Karla TOMÁNKOVÁ. Cvičení na balanční plošině. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 9788024729480. info
 • HEYWARD, Vivian H. Advanced fitness assessment and exercise prescription. 5th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2006. xiii, 425. ISBN 0736057323. info
 • TOMÁNKOVÁ, Karla, Marta MUCHOVÁ a Hana JANOŠKOVÁ. Fitball pro ženy i muže. Brno: Paido, 2005. 15 s. ISBN 8073151103. info
Výukové metody
forma praktických seminářů doplněných o teoretický rozbor.
Metody hodnocení
- písemný test (nutno splnit na 90 %)
- ústní zkouška
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/portal/
Specializace fitness I, II, III
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen předmět absolvovat v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými v sylabu předmětu pro dané období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2020/bk2281