BKR_GECR Geografie cestovního ruchu

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
26/0. tutoriál 6 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (přednášející)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 16:00–18:50 P302b, Pá 27. 3. 13:00–15:50 P302b
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je předat studentům nejnovější znalosti a vhodné dovednosti v oblasti geografie cestovního ruchu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
vystvětlit zákonitosti prostorového rozložení cestovního ruchu;
analyzovat lokalizační, selektivní a realizační předpoklady cestovního ruchu;
identifikovat faktory turistické poptávky;
hodnotit příčiny a důsledky regionálních rozdílů v prostorovém rozložení cestovního ruchu;
Osnova
 • Cestovní ruch jako objekt a předmět geografických výzkumů (vývoj disciplíny, objekt a předmět výzkumu, hlavní směry výzkumů)
 • Lokalizační faktory a podmínky cestovního ruchu (přírodní zdroje a předpoklady cestovního ruchu, potenciál antropogenní sféry)
 • Selektivní faktory a předpoklady cestovního ruchu (socio - ekonomické zdroje a předpoklady cestovního ruchu)
 • Realizační faktory a předpoklady cestovního ruchu (komunikační předpoklady, materiálně-technická základna cestovního ruchu)
 • Prostorová organizace cestovního ruchu a rekreace (územní organizace krátkodobé rekreace, prostorový model cestovního ruchu, regionalizace a rajonizace cestovního ruchu, typizace a typologizace středisek cestovního ruchu)
 • Kartografické přístupy a metody v cestovním ruchu
 • Rekreační krajina a vlivy působící na její využívání (typologie rekreační krajiny, vliv hospodářské činnosti člověka na rekreační krajinu, vliv cestovního ruchu na rekreační krajinu)
 • Vlivy cestovního ruchu na geografické prostředí (vlivy cestovního ruchu na složky přírodního prostředí, vlivy cestovního ruchu na socio-kulturní prostředí)
 • Geografie mezinárodního cestovního ruchu (význam mezinárodního cestovního ruchu, geografické rozložení)
 • Regionální geografie cestovního ruchu Evropy
Literatura
  doporučená literatura
 • VYSTOUPIL, Jiří, Andrea HOLEŠINSKÁ, Josef KUNC, Jaroslav MARYÁŠ, Daniel SEIDENGLANZ, Martin ŠAUER, Petr TONEV a Milan VITURKA. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2006. 156 s. ISBN 80-239-7256-1. info
 • HALL, C. Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation : environment, place and space. 3rd ed. London: Routledge, 2006. xxi, 427. ISBN 0415335612. info
Výukové metody
Používané výukové metody:
přednášky (teoretická příprava);
skupinové diskuse v seminářích;
četba;
prezentace řešení vybraných problémů geografie cestovního ruchu.
Metody hodnocení
Hodnocení studenta spočívá v ověření jeho teoretických znalostí(písemný test, min. na 60 %)a schopnosti aplikovat tyto znalosti na konkrétním praktickém příkladě (písemná seminární práce - case study).V celkovém hodnocení má písemný test váhu 75 % a prezentace case study 25 %.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět BKR_GCR.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.