BPR_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Petr Halámek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Novotná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Michal Struk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Martin Šauer, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Tonev, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dominika Tóthová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Velinský (cvičící)
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. (cvičící)
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BPR_TEBP Teze bakalářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s obsahovými a formálními požadavky na bakalářskou práci. Dalším cílem předmětu je seznámení studentů s nezbytnými teoretickými poznatky a východisky, které jsou potřebné pro zpracování BP, a s metodickými postupy, prostřednictvím kterých je možné řešit problém, jenž je předmětem bakalářské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- podrobně definovat cíle své bakalářské práce;
- navrhnout detailní postup pro zpracování závěrečné práce;
- vyhledat potřebné informační zdroje;
- zpracovat rešerši literárních a jiných zdrojů týkajících se zvoleného tématu;
- používat základní zásady psaní odborného textu a uvádění zdrojů.
Osnova
  • Náplň bakalářského semináře je určena na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Práce studenta spočívá zejména ve studiu odborných zdrojů, zpracování literární rešerše a navržení dalšího postupu zpracování závěrečné práce.
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální studijní materiály předmětu Akademické psaní. https://www.econ.muni.cz/akap
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Student má povinnost kontaktovat vedoucího své bakalářské práce a konzultovat postup při zpracování závěrečné práce. Další výuka probíhá formou individuálních konzultací studenta s vedoucím jeho práce.
Metody hodnocení
Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na konzultacích s vedoucím BP a předložení 15 - 20 stran kvalitního textu, který bude obsahovat zejména teoreticko-metodickou část a předpokládanou strukturu dalších částí práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PRBAS.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.