JPN225 Japonská společnost

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Ivo Plšek, M.A., M. P. P. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - projekt OPVK - Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je určen studentům bakalářského studia, kteří se chtějí podrobněji seznámit se základními mechanismy fungování současné japonské společnosti, včetně širšího kulturně historického rámce. Absolvent kurzu by měl být schopen správně interpretovat procesy, ke kterým dochází v současném Japonsku, a to nejen v rovině jejich vnějších projevů ale i v jejich hlubších souvislostech. V úvodu se posluchači zevrubně seznámí se základními metodologickými přístupy ke studiu japonské společnosti, zejména s ohledem na přetrvávající představy o výlučnosti japonského etnika (nihondžinron). Poté následuje analýza vybraných problémů života současného Japonska.
Výstupy z učení
Student je po absolvování kurzu schopen
definovat základní mechanismy fungování současné japonské společnosti;
vysvětlit principy fungování moderní japonské společnosti v jejich hlubších souvislostech;
charakterizovat hlavní metodologické přístupy ke studiu japonské společnosti;
formulovat kritický postoj k teoriím o výlučnosti japonského etnika;
posoudit vybrané problémy současné japonské společnosti v souvislosti s výsledky současného bádání japonských studií.
Osnova
 • 1. Teoreticko metodologická východiska studia japonské společnosti 2. Teorie výlučnosti japonského etnika (nihondžiron) v období Meidži, Taišó na na počátku Śówa (do roku 1945) 3. Japonská společnost z pohledu kulturní a sociální antropologie – Ruth Benedict, Chie Nakane, Takeo Doi 4. Nástup revizionistů - Edwin O. Reischauer, Ezra Vogel, Chalmer Johnson, Karel van Wolferen 5. Demografický vývoj poválečné japonské společnosti 6. Japonská rodina a změny v jejím fungování v poválečném Japonsku 7. Národnostní menšiny a problém diskriminace v současném Japonsku 8. Vzdělávací systém a problém šikany (idžime) 9. Politická kultura a japonský politicko-ekonomický systém 10. Právní systém a meze demokracie 11. Bezpečnostní politika a územní spory Japonska 12. Krize hodnot na počátku 21. století
Literatura
 • Reischauer, Edwin O., The Japanese Today: Change and Continuity, Tokyo, Charles E Tuttle 1990
 • Wolferen, Karel van, The Enigma of Japanese Power, Knopf 1989
 • Doi, Takeo, Anatomy of Self: The Individual Versus Society, Tokyo, Kodansha International 1986
 • Prestowitz, Clyde V., Trading Places: How We Allowed Japan to Take the Lead, New York, Basic Books 1988
 • Davis, Winston B., Japanese Religion and society: Paradigms of Structure and Change, Albany, State University of New York Press 1992
 • Nakane, Chie, Japanese Society, Berkeley : University of California Press, 1970
 • Lebra, Sugiyama, “Is Japan an Ie Society, and Ie Society a Civilization?”, Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2
 • Benedict, Ruth, The Chrysanthemum and the Swords, Tokyo, Tuttle 1946
 • Hall, John Whitney, Reflections on Murakami Yasusuke’s ’Ie Society as a Pattem of Civilization’, Journal of Japanese Studies, Vol. 11, No. 2
 • Ochiai, Emiko, The Japanese Family System in Transition: A Sociological Analysis of Family Change in Postwar Japan, Tokio, LTCB International Library Foundation 1996
 • Uno, S. Katheleen, „The Death of ‘Good Wife, Wise Mother‘?“, In: Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993
 • Hendry, Joy, Understanding Japanese Society, London, Routledge 2003
 • Doi, Takeo, Anatomy of Dependence, Tokyo, Kodansha International 1973
 • Hamaguchi, Eshun, „A Methodological Basis for Japanese Studies – With begard to „Relatum“ as its Foundation“, Nichibunken Japan Review, No. 9, 1997
 • Hamaguchi, Eshun, „A Contextual Model of the Japanese: Towards a Methodological Innovation in Japan Studies“, Journal of Japanese Studies, 11:2
 • Ivy, Marylin, „Formation of Mass Culture“, In: Gordon, Andrew (ed.), Postwar Japan as History, Berkeley, University of California Press 1993
 • Watsuji Tetsuro, Climate and Culture, Tokyo , Hokuseido Press 1961
 • Vogel, Ezra F., Japan as Number One, Harvard, Harvard University Press 1979
 • Johnson, Chalmer, MITI and the Japanese Miracle, Stanford, Stanford University Press 1982
 • Murakami Yasusuke, „Ie Society as a Pattern of Civilization”, Journal of Japanese Studies, Vol. 10, No. 2.
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška, diskuse, samostudium podle zadání.
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška podle pokynů vyučujícího. Povinná účast na výuce kurzu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.