PV057 Účetnictví a finance

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.
Vyučující
RNDr. Pavel Hajn (přednášející)
Garance
Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Hajn
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Čt 18:00–19:50 C511
Předpoklady
Absolvování předmětu PV063
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 81 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti účetnictví. Tyto znalosti budou poté aplikováni na podporu účetnictví v oblasti informačních systémů a v oblasti manažerských informačních systémů.
Výstupy z učení
Student bude schopen základní orientace v principúech účtování pro účely použití, návrhu a implementace informačních systémů.
Osnova
  • Základy účetnictví, účetní osnova, výsledovka, rozvaha, uzávěrky, DPH, styk s finančními úřady.
  • Počítačové zpracování účetní evidence, návrh databázových struktur.
  • Zapojení účetnictví do většího informačního systému, návaznosti na ostatní subsystémy.
  • Základní finanční toky v podniku, cash-flow, náklady a výnosy středisek a podniku.
  • Návrh IS pro střednědobou a dlouhodobou strategii finančního vedení podniku.
Literatura
  • Zákony ČR, dokumentace účetních IS
  • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3. přepracované a aktualiz. Praha: Grada, 2003. 466 s. ISBN 802470515X. info
  • BUCHTA, Miroslav. Manažerská ekonomika. Vyd. 2. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. 158 s. ISBN 8071944785. info
Výukové metody
Teoretické přednášky doplněné o praktické ukázky ekonomických a manažerských systémů
Metody hodnocení
Přednáška s ukázkami ekonomických a manažerských IS. Ukončení na základě projektu realizace části ekonomického nebo manažerského IS (analyzovat a navrhout řešení konkrétního problému) - projekt řešen individuálně. Bodové hodnocení projektu - pochopení problému - 4 body, návrh datového modelu - 5 bodů, návrh vazeb na okolní části systému - 2 body, návrh funkčního modelu - 5 bodů. Celkem 16 bodů (prospěl 8 a více bodů).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/PV057