FJ3012 Francouzský detektivní román

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ3012/01: každý lichý čtvrtek 17:00–18:50 učebna 55, M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje na základní přednášky z dějin francouzské literatury uskutečněné v bakalářském studiu. Na základě studia textů vybraných autorů se studenti hlouběji seznámí s jedním z nejoblíbenějších literárních žánrů ve Francii. Cílem předmětu je naučit pracovat studenty se specifickým literárním žánrem a prohloubit jejich schopnost aplikovat práci s literárním textem ve výuce francouzského jazyka.
Výstupy z učení
Na závěr tohoto kurzu studenti: - získají průřez dějinami oblíbeného literárního žánru; - seznámí se s předchůdci žánru, klasickými i současnými nejvýraznějšími autory a s detektivními příběhy pro děti a mládež; - naučí se analyzovat texty a využít didaktických možností, které detektivní příběh přináší a které jsou současnou francouzskou didaktikou hojně využívány. Výstupem bude didakticky zaměřená seminární práce vycházející z četby doporučených autorů.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky žánru. 2. Předchůdci (Vidocq, Balzac, Hugo, Gaborieu). 3. Klasické období (Leroux, Leblanc, Malet, Simenon). 4. Autoři „néo-polar“. 5. Současný francouzský detektivní román, literární ceny a festivaly. 6. Francouzský detektivní román pro děti a mládež. 7. Didaktické využití detektivní literatury pro děti a mládež (www. polar.fle).
Literatura
  • MOLLIER, J.-Y., J.-F. SIRINELLI et F. VALLOTTON. Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les Amériques : 1860-1940. Paris : PUF, 2006. ISBN 2-1305-5531-4.
  • VIALA, F. Le roman noir à l'encre de l'histoire: Vásquez Montalbán et Didier Daeninckx, ou, Le polar en su tinta. Paris : Harmattan, 2006. ISBN 2-2960-2300-2.
  • MÜLLER, E., RUOFF, A. Le polar français, crime et histoire. Paris : La fabrique éditions, 2002, 123 p. ISBN2-913372-21-X.
  • KRACAUER, S. Le roman policier. Paris : Payot, 2001, 207 p. ISBN 2-228-89451-6.
  • MESPLEDE, C. Dictionnaire des littératures policières. 2, J-Z. Nantes : coll. Temps noirs, Joseph K., 2003, 917 p. ISBN 2-9106-8632-9.
  • MESPLEDE, C. Dictionnaire des littératures policières. 1, A. Nantes : coll. Temps noirs, Joseph K., 2003, 916 p. ISBN 2-9106-8644-2.
  • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 715 s. ISBN 9788072945658. info
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů (písemná seminární práce z vybraného literárního díla) a aktivní účast (70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Student vypracuje seminární práci v rozsahu 3 normostran (1800 úhozů na stranu), kterou nejprve přednese v semináři a následně odevzdá písemně. Práce musí obsahovat všechny požadované náležitosti a po jazykové stránce musí odpovídat jazykovým znalostem úrovně B2-C1 Evropského rámce pro jazyky. Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.