SPp577 Reflektivní seminář 2 - VV

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Röderová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp577/01: Po 8:00–11:50 učebna 52, B. Bazalová, L. Doležalová, P. Kopečný, P. Röderová, V. Vojtová, D. Zámečníková
Předpoklady
NOW ( SPp574 Odborná praxe souvislá 2 - VV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sdílení poznatků z praxe. Studentky a studenti reflektují aktuální zkušenosti ze speciálněpedagogického prostředí. Cílem předmětu je příprava na profesi, v předmětu bude diskutován vztah speciálněpedagogické praxe k ostatním společenskovědním oborům a možnosti využívání speciálněpedagogických poznatků v práci pedagoga.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka schopen/schopna rozumět obsahu a terminologii pedagogického terénu; uplatnit principy sebereflexe v praxi.
Osnova
 • • Přístupy a podpora žáků se SVP.
 • • Legislativní opatření.
 • • Pedagogická podpora.
 • • Speciálněpedagogický terén.
 • • Příprava záznamových archů.
 • • Administrativa na pracovišti.
 • • Příprava na chronologické zaznamenávání údajů o práci s žáky.
Literatura
  povinná literatura
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4. info
  neurčeno
 • POKORNÝ, Jiří. Manuál tvořivé komunikace. 2. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Cerm, 2004. 300 s. ISBN 8072043307. info
Výukové metody
seminář, diskuze, reflexe průběžných záznamů z praxe
Metody hodnocení
zápočet za zpracování průběžných záznamů z praxe
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu/
Informace o podmínkách praxí na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe-pokyny prezenční studium.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/SPp577