XPX_ZAST Zahraniční staž

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. Počet kreditů bude studentovi zapsán po ukončení stáže a odevzdání seminární práce. Ukončení: z.
Garance
Ing. Petr Smutný, Ph.D.
Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Dana Staňková
Dodavatelské pracoviště: Ekonomicko-správní fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kreditové ohodnocení bude uděleno na základě délky stáže a na základě seminární práce, kterou student předloží do tří týdnů od ukončení stáže. Studenti získávají 5 ECTS za každý měsíc stáže.
Metody hodnocení
Seminární práce. Délka seminární práce závisí na délce pobytu. Pro studijní pobyt do 2 měsíců (max. 10 ECTS) studenti odevzdají 3 normostrany A4. Pro studijní pobyty delší než 2 měsíce (15 ECTS a více) studenti odevzdávají 5 normostran A4. Obsahem této práce by mělo být písemné zpracování uplynulé stáže. Kde student na stáži byl, jak dlouho, problematika, jakou se na stáži zabýval, jakou souvislost měla stáž s oborem studia, celkové odborné zhodnocení stáže, její pozitiva i negativa, se kterými se student setkal. Práce by měla být napsána v jazyce, ve kterém stáž probíhala (aj, nj, fj).
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2020/XPX_ZAST