PSMB006 Sexuologický kazuistický seminář pro psychology

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Bc. Lenka Halouzková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Bc. Lenka Halouzková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 16:00–18:40 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/15, pouze zareg.: 3/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit studenty s prací psychologa na sexuologickém oddělení, s možnostmi psychodiagnostiky, psychoterapie a krizové intervence. Seminář je kazuisticky orientovaný, představeny budou kazuistiky z jednotlivých oblastí sexuologické psychologické péče.
Výstupy z učení
Student bude obeznámen s náplní práce psychologa na sexuologickém oddělení, bude mít základní znalosti z okruhu psychologické sexuologické péče. Bude znát jednotlivé diagnózy v okruhu parafilií, sexuálních dysfunkcí a poruch pohlavní identity a bude obeznámen se specifiky diferenciální diagnostiky.
Osnova
 • 1. úvod - práce psychologa na sexuologickém oddělení 2. sexuální deviace/parafilie 3. sexuální dysfunkce 4. poruchy pohlavní identity 5. oběti sexuálních trestných činů
Literatura
 • LIŠKOVÁ, Kateřina. Sex backwards. Sexology and intimate life in communist Czechoslovakia. In European Sociological Association annual conference, RN23 Sexualities. 2015. info
 • LIŠKOVÁ, Kateřina. Defining Pornography, Defining Gender: Sexual Citizenship in the Discourse of Czech Sexology and Criminology. Elzbieta H. Oleksy. In Intimate Citizenships: Gender, Sexualities, Politics. 1. vyd. New York: Routledge, 2009. s. 147-156. Research In Gender and Society. ISBN 978-0-415-99076-9. info
 • KOLÁŘSKÝ, Aleš. Jak porozumět sexuálním deviacím? : teoretická východiska sexodiagnostiky - cesta k tvorbě náhledu a k realizaci sexuality v mezích zákona. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. 108 s. ISBN 9788072625048. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Sexuální dysfunkce. 3., doplněné a aktualizova. Praha: Grada, 2008. 301 s. ISBN 9788024724768. info
 • FIFKOVÁ, Hana. Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Vyd. 2. Praha: Grada, 2008. 202 s. ISBN 9788024716961. info
 • IRVINE, Janice M. Disorders of desire : sexuality and gender in modern American sexology. Rev. and expanded ed. Philadelphia, PA: Temple University Press, 2005. x, 304. ISBN 1592131514. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Sex jako obohacení života : sexuální trénink v sedmi lekcích. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 105 s. ISBN 8024708876. info
 • WEISS, Petr. Sexuální deviace :klasifikace, diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9. info
 • FIFKOVÁ, Hana. Transsexualita : diagnostika a léčba. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 166 s. ISBN 8024703335. info
 • WEISS, Petr. Sexuální zneužívání : pachatelé a oběti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2000. 212 s. ISBN 8071697958. info
 • ZVĚŘINA, Jaroslav. Lékařská sexuologie [Zvěřina, 1995]. Praha: Schering, 1995. info
 • HAJNOVÁ, Růžena, Tomáš NOVÁK a Věra CAPPONI. Sexuologický slovník. Praha: Grada, 1994. ISBN 8071691151. info
Výukové metody
Předpokládá se aktivní účast, diskuse, odevzdání seminární práce.
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení předmětů je nutná alespoň 75 % docházka a závěrečná diskuze na stanovené téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PSMB006