FX003 Plánování a vyhodnocování experimentu

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Filip Münz, PhD. (přednášející)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Münz, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
F7270 Mat.metody zprac. měření
Předpokladem je znalost základů pravděpodobnosti a matematické statistiky (v rozsahu kurzu F7270, pro studenty FSI VUT kurzu Matematika IV). Jde o práci s náhodnými proměnnými (i vícerozměrnými), přehled základních diskrétních a spojitých rozdělení, teorii odhadu a testování hypotéz, lineární a nelineární regresní analýza.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti po absolvování kurzu by měli být schopni:
- statisticky analyzovat (nehomogenní) vzorek dat
- navrhnout sadu prováděných měření, odhalit kritické body v prostoru možných vstupních parametrů
- zvolit a použít robustní metodu redukce měření
- eliminovat (rozlišit) trendy v měřených řadách
- zvolit vhodný optimalizační proces při srovnávání modelu a experimentálních výsledků
Výstupy z učení
Studenti po absolvování kurzu by měli být schopni:
- statisticky analyzovat (nehomogenní) vzorek dat
- zvolit vhodnou parametrickou nebo neparametrickou modelovou funkci k analyzovanému problému
- navrhnout sadu prováděných měření, odhalit kritické body v prostoru možných vstupních parametrů
- zvolit a použít robustní metodu redukce měření
- eliminovat (rozlišit) trendy v měřených řadách
- zvolit vhodný optimalizační proces při srovnávání modelu a experimentálních výsledků
- i v případě fyzikálně omezených parametrů stanovit jejich korektní intervaly spolehlivosti
Osnova
 • Rekapitulace pojmů matematické statistiky
 • Jednoduché úlohy - fyzikální praktikum znovu a lépe
 • Regrese - od lineární k ortogonální, robustní postupy
 • Mnoharozměrné problémy, redukce počtu proměnných
 • Hustota jevů, KDE
 • Odhady momentů ze vzorků dat
 • Ortogonální prostory (polynomy)
 • Horní limita
Literatura
  doporučená literatura
 • Statistical methods in experimental physics. Edited by Frederick E. James. 2nd ed. Hackensack, N.J.: World Scientific, 2006. xviii, 345. ISBN 9789812705273. info
Výukové metody
Přednášky spojené s praktickými příklady řešenými na cvičení, samostatně řešené úlohy (simulovaná zadání experimentálních dat).
Metody hodnocení
V průběhu semestru 1-2 samostatně řešené problémy (např. ověření modelu/hypotézy), závěrečná zápočtová práce na základě individuálně generovaných dat, ústní diskuse nad výsledky práce (kolokvium). Podmínky zápočtu pro podzim 2013 zde: http://nymeria.physics.muni.cz/face/praxis/fdoc/tpx_zapocet/
Informace učitele
http://nymeria.physics.muni.cz/face/praxis/fdoc/mmzm/
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět určen pro studenty Fyzikálního inženýrství VUT.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/FX003