Z8117 Metainformace v kartografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Pavelka (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 Z6,02006
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z8117/01: Po 13:00–13:50 Z1,01001b, T. Pavelka
Předpoklady
Předpokládá se znalost absolventa bakalářského studia se zaměřením na geografickou kartografii a geoinformatiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit koncept metadat v geoinformatice;
vytvořit metadata podle Dublin Core, ISO a ATOM;
dotazovat katalogový server podle Open Geospatial Consortium (OGC) specifikace Catalogue Service for Web (CSW);
vysvětlit význam metadat pro infrastrukturu prostorových dat (informací);
pochopit a aplikovat principy Sémantického webu.
Výstupy z učení
Výstupy z učení zahrnují kompetence kriticky zhodnotit standardizační rámec pro metainformace v dané doméně, ale také znalost, vývoj a prezentace metainformačního obsahu v jazycích UML a XML (včetně RDF).
Osnova
 • 1.Zásady návrhu metadatových systémů.
 • 2.Charakteristiky kvality a přesnosti geodat.
 • 3.Metadatové prostorové standardy FGDC.
 • 4.Metadatové prostorové standardy CEN.
 • 5.Metadatové prostorové standardy ISO/Open GIS.
 • 6.Stav prostorové metadatových standardů v ČR.
 • 7.Katalogizace prostorové datových zdrojů do metadatových systémů.
 • 8.Přehled metadatových systémů ve světě a ČR.
 • 9.Standardy pro výměnu a interpretaci geodat.
 • 10.Charakteristika DWIGN (DIGEST) a jejich uplatnění v současných českých civilních a vojenských digitálních mapových dílech.
 • 11.Standardizace v oblasti kartografické vizualizace.
 • 12.Tvorba tematických standardů.
 • 13.Prostorové datové infrastruktury: metadata a standardy.
 • 14. Semantické přístupy - RDF, ATOM, tezaury, gazetteery, katalogové služby.
Literatura
  povinná literatura
 • NOGUERAS-ISO, Javier, Pedro R. MURO-MEDRANO a F. Javier ZARAZAGA-SORIA. Geographic information metadata for spatial data infrastructures : resources, interoperability and information retrieval. 1st ed. New York: Springer, 2005. xxi, 263. ISBN 3540244646. info
 • OGC implementation specification Catalogue Service for Web (CSW) verze 2.0.2
  neurčeno
 • CHARVÁT, Karel, Milan KOCÁB, Milan KONEČNÝ a Petr KUBÍČEK. Geografická data v informační společnosti. 1. vyd. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 250 66 Zdiby 98, 2007. 280 s. VÚGTK, ročník 53, publikace č. 43. ISBN 978-80-85881-28-8. info
 • ZHANG, Jingxiong a Michael F. GOODCHILD. Uncertainty in geographical information. New York: Taylor & Francis, 2002. x, 266. ISBN 041527723X. info
 • http://www.isotc211.org/
Výukové metody
teoretické přednášky, praktická cvičení Pro podzimní semestr 2020 bude výuka z důvodu nařízených epidemiologických opatření realizována kombinací prezenční a on-line výuky doplněné záznamem.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže jednak orientaci v problematice prostorových metainformací, tak i schopnost zařadit zadaná data do metainformačního systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Z8117