TGC004 Metodologie vědecké práce II

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jitka Juřicová
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je zaměření na zprostředkování teorie umění směrem k širší veřejnosti a poznání základů výtvarné publicistiky.
Výstupy z učení
Studující dokáží přenést výsledky výzkumu do praxe, umí napsat odborný i popularizující text. Osvojí si základy tvorby recenze, eseje, fejetonu, rozhovoru a dalších žánrů, umí vytvořit odbornou přednášku.
Osnova
 • Prezenční výuky 2 hodiny týdně Zpracování publicistických útvarů – glosy, recenze, fejetonu, katalogového hesla
Literatura
 • CHRÁSKA, Miroslav a kol. Evaluační pedagogické výzkumy a jejich metody. 1. vyd. Praha: Votobia, 2004. 319 s. ISBN 80-7220-210-3
 • Allan, Roberta. Literatur in 5 Minuten. Ein Schnellkurs. Aus d. Amerikanischen von X. Osthelder. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 2002. 269 s. ISBN 3-86150-440-5.
 • Horáček, Radek - Fišer, Zbyněk - Havlík, Vladimír. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2010. 162 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.
 • Fišer, Zbyněk – Cholastová, Jitka. Tvorba odborného textu a techniky tvůrčího psaní na vysoké škole. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, V 7. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4396-1, s. 65–75.
 • Böttcher, Ingrid (Hrsg.). Kreatives Schreiben: Grundlagen und Methoden; Beispiele für Fächer und Projekte; Schreibecke und Dokumentation. 1. Aufl. Berlin: Cornelsen Scriptor, 1999. 190 s. ISBN 3-589-05050-0.
 • Fišer, Zbyněk. (ed.) Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 184 s. ISBN 80-7239-182-8.
 • Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Přel. J. Bareš. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 168 s. ISBN 80-7294-070-8.
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 407 s. ISBN 978-80-262-0219-6.
Výukové metody
Zpracování zprávy, recenze na výstavu a glosy. Tvorba aktivizujícího programu.
Metody hodnocení
Analýza textů, kritická diskuse
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/TGC004