Bi6760 Základy entomologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Andrea Špalek Tóthová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 B11/305, Čt 9:00–10:50 D36/223
Předpoklady
Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá základní znalosti o zařazení hmyzu do systému živočichů, jeho diverzitě, morfologii, anatomii a funkci hmyzího těla, ontogenezi a fylogenezi. Na konci tohoto kurzu bude student schopen správně determinovat hmyz na úrovni minimálně řádů a správně odborně pojmenovat či na těle hmyzu najít jednotlivé morfologické struktury a orgány a vysvětlit jejich funkci u dospělců či vývojových stádií.
Výstupy z učení
Student získá základní znalosti o zařazení hmyzu do systému živočichů, jeho diverzitě, morfologii, anatomii a funkci hmyzího těla, ontogenezi a fylogenezi. Na konci tohoto kurzu bude student schopen správně determinovat hmyz na úrovni minimálně řádů a správně odborně pojmenovat či na těle hmyzu najít jednotlivé morfologické struktury a orgány a vysvětlit jejich funkci u dospělců či vývojových stádií.
Osnova
  • 1. Postavení hmyzu v systému živočichů, vznik a evoluce hmyzu, diverzita hmyzu, možné příčiny jeho evoluční úspěšnosti, základní stavební plán hmyzího těla, habitus a velikost těla. 2. Segmentace hmyzího těla, integument a jeho sklerotizace, zbarvení. Hlava, hlavová schránka a tentorium, zvláštní případy utváření hlavy. 3. Tykadla, ústní ústrojí, zvláštní případy utváření ústního ústrojí. Postavení ústního ústrojí a typ hlavové schránky, cervix. 4. Hruď, její stavba a členění. Vývoj neokřídleného segmentu, vývoj okřídleného segmentu, vnitřní kostra hrudi, velikostní poměr hrudních článků. Hmyzí noha a její vývoj, úpravy praetarsu. Zvláštní případy utváření končetin. 5. Křídlo, stavba, pole a základní žilky. Bazální elementy křídla, zakloubení. Úpravy křídel, spojení obou párů, redukce, polymorfie. Mechanika letu, rychlost, frekvence kmitů, složení křídel. 6. Zadeček, stavba, segmentace a přívěsky. Styly, koxální váčky, cerky a paštět. Zadečkové končetiny larev. Zevní pohlavní orgány samců a samic. Typy kladélek a jejich přeměna. Zvukotvorné orgány. 7. Žlázy, žlaznatá buňka, kožní žlázy, žahadlo, slinné žlázy. Svalovina, fyziologie svalové aktivity. 8. Zažívací soustava, trávící trubice a její části, stomodeum, mezenteron, proktodeum, histologie střeva a fyziologie trávení. Filtrační komora. Příjem potravy a její zdroje. 9. Dýchací orgány, stavba tracheálního systému, stigma, trachea a tracheola. Vývoj tracheálního systému, počet a uspořádání stigmat. Dýchání vnější a vnitřní, dýchání ve vodě. 10. Tělní dutina, tělní tekutiny, cirkulační orgány a krevní oběh. Tukové těleso, perikardiální buňky a oenocyty. Světélkování. 11. Centrální nervový systém, mozek a břišní nervová páska, viscerální nervový systém, histologie nervové soustavy. Endokrinní systém. 12. Smyslové orgány, smyslová seta, skolopidium. Složené smyslové orgány, sluchové a zrakové orgány. Chování. 13. Vnitřní pohlavní orgány samců a spermatogeneze. Vnitřní pohlavní orgány samic, oogeneze a oplození. Pohlavní dimorfismus. 14. Embryonální vývoj. Rýhování, tvorba zárodečných listů, základy končetin, zárodečné obaly a blastokineze. Organogeneze, kritéria pravosti segmentů a podmínky zárodečného vývoje. 15. Postembryonální vývoj, způsoby metamorfózy, typy larev a kukel. 16. Úvod do systému hmyzu, základní charakteristika jednotlivých řádů a fylogenetické vztahy mezi nimi.
Literatura
    doporučená literatura
  • BEUTEL, Rolf. Insect morphology and phylogeny : a textbook for students of entomology. Berlin: Walter de Gruyter, 2014. xv, 516. ISBN 9783110262636. info
  • CHAPMAN, R. F. The insects : structure and function. Edited by Stephen J. Simpson - A. E. Douglas. Fifth edition. New York [N.Y.]: Cambridge University Press, 2013. xxxi, 929. ISBN 9780521113892. info
  • GULLAN, P. J. a P. S. CRANSTON. The insects : an outline of entomology. Illustrated by Karina Hansen McInnes. 4th ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010. xvi, 565. ISBN 9781444330366. info
Výukové metody
přednáška (teoretická příprava, 2 hodiny týdně), laboratorní cvičení (2 hodiny týdně)
Metody hodnocení
Zkouška písemná, ústni, identifikace sbírkového materiálu hmyzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2022/Bi6760