POLb1010 Současná Evropská unie

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (přednášející)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Podmaník (pomocník)
Garance
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1010/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Pinková, M. Rybář
POLb1010/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Pinková, M. Rybář
Předpoklady
! POL359 Současná Evropská unie && ! NOW ( POL359 Současná Evropská unie ) && ! OBOR ( EVS ) && ! OBOR ( EVS1 ) && ! OBOR ( EVSC ) && (! EVS162 Současná Evropská unie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Nezapisují si studenti kombinace oborů PL-EVS.
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty se základy evropské integrace, institucionální strukturou a politikami EU. Absolventi předmětu budou schopni popsat vývoj a mezníky evropského integračního procesu, logiku jeho fungování včetně institucionální struktury. Porozumí rovněž vývoji a současné podobě klíčových politik EU, stejně jako výzvám fungování současné Evropské unie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat a vysvětlit hlavní události historie evropské integrace;
- vysvětlit intstitucionální strukturu Evropské unie;
- popsat hlavní evropské politiky;
- diskutovat o výzvách, kterým v současnosti Evropská unie čelí;
Osnova
 • Volby do EP a koncept druhořadých voleb
 • Institucionální rámec EU
 • Legislativní proces, kontrola a sankce v rámci EU
 • Rozpočet a strukturální fondy
 • Jednotný trh a politiky EU
 • Legitimita a demokratický deficit
 • Rozšiřování, kondicionalita a europeizace
 • HMU a ekonomická krize
 • Zahraniční a bezpečnostní politika EU
 • Brexit
 • SEMINÁŘ Migrační krize
 • SEMINÁŘ EU, Rusko, USA a Čína
Literatura
  povinná literatura
 • Paul Whitley (2017). Why Did Britain Vote to Leave the European Union? Political Insight, September 2017, s. 38-41.
 • John Curtice (2016). Brexit: Behind the Referendum, Political Insight, September 2016, s. 4-7.
 • Fiala, Petr – Krutílek, Ondřej – Pitrová, Markéta. 2018. Evropská Unie. Brno: CDK, s. 889-898.
 • R. Daniel Kelemen (2017). Europe’s Other Democratic Deficit Government and Opposition, 52, 2, s. 211-238.
 • Frieden, Jeffry – Walter, Stefanie. 2017. Understanding the Political Economy of the Eurozone Crisis. Reviews in Advance (http://scholar.harvard.edu/files/jfrieden/files/friedenwalter2017.pdf).
 • Richard Corbett. 2014. European Elections are Second-Order Elections: Is received wisdom changing? Journal of Common Market Studies, 52, 6, s. 1194-1198.
 • Olsen, Jonathan – McCormick, John. 2019. European Union Politics and Policies. 6th Edition. T&F INDIA, s. 257-265.
 • Cini, Michelle; Borragán, Nieves Pérez-Solórzano (2019). European Union Politics. 6th Edition. Oxford: Oxford University Press,
 • Marianne Kneuer (2019). The tandem of populism and Euroscepticism: A comparative perspective in the light of the European crises, Contemporary Social Science, 14, 1, s. 26-42.
 • Mitchell A. Orenstein and R. Daniel Kelemen. (2017). Trojan Horses in EU Foreign Policy. Journal of Common Market Studies, 55, 1, s. 87-102.
 • Ignacio Sanchez-Cuenca (2017). From a Deficit of Democracy to a Technocratic Order. Annual Review of Political Science, s. 351-369.
 • Simon Hix and Michael Marsh. 2007. Punishment or protest? Understanding European Parliament Elections. Journal of Politics, 69, 2, s. 495-510.
  doporučená literatura
 • SZAPIRO, Manuel. The European Commission : a practical guide. Edited by Michael Keading. London: John Harper Publishing, 2013. xviii, 378. ISBN 9780957150133. info
Výukové metody
V semestru jaro 2021 probíhá výuka formou videopřednášek a pravidelných seminářů přes Zoom. Studenti jsou na semináře rozděleni do dvou skupin, semináře proběhnou vždy v úterý v délce 45 minut od 10h, resp. od 10:55h.
Metody hodnocení
Seminární, aktivní účast na seminářích, dva online testy složené z uzavřených otázek.
Informace učitele
Podrobné informace včetně literatury k jednotlivým hodinám jsou uvedeny v sylabu vloženém ve studijních materiálech předmětu v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.