Bi2130 Terénní cvičení k systematické botanice

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
5 dnů. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Irena Axmanová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Dvořák (cvičící)
Mgr. Petr Šmarda, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
(! B2130 Terénní cvič. k syst. botanice )&&( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin || NOW ( Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin )|| SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pětidenní botanická exkurze na různá místa jižní Moravy (Znojemsko, okolí Mohelna nebo Bílé Karpaty) má dva hlavní cíle: provést studenty významnými lokalitami v této oblasti a seznámit je s běžnými i vzácnějšími druhy cévnatých rostlin.
Výstupy z učení
Po absolvování exkurzí by studenti měli: - umět determinovat rostliny v přírodních podmínkách - rozlišovat blízce příbuzné druhy; - znát základní ekologické a fytogeografické charakteristiky navštívených lokalit a demonstrovaných rostlin.
Osnova
 • Terénní botanický průzkům v různých přírodních podmínkách: stepní vegetace, skály, lesy, pobřežní porosty, mezofilní a vlhké louky, plevelová a ruderální vegetace.
 • Kontrast vegetace (a druhového spektra) na bazických a kyselých substrátech.
 • Metody sběru a konservace rostlinného materiálu.
 • Seznámení s flórou a vegetací národního parku Podyjí, okolí Mohelna na jihozápadní Moravě nebo chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a principy jejich ochrany.
Literatura
  doporučená literatura
 • Flora of the Czech Republic : Květena České republiky. 1 : Květena České republiky. 2 : Květena České republiky. 3 : Květena České republiky. 4 : Květena České republiky. 5 : Květena České republiky. 6. Edited by Bohumil Slavík - Slavomil Hejný. info
 • Naše květiny. Edited by Miloš Deyl - K. Hísek. 3. uprav. vyd. Praha: Academia, 2003. 690 s. ISBN 80-200-0940-X. info
 • Klíč ke květeně České republiky. Edited by Karel Kubát. Vyd. 1. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 8020008365. info
 • DOSTÁL, Josef. Nová květena ČSSR. Praha: Academia, 1989. 1548 s. ISBN 80-200-0095-X. info
Výukové metody
Týdenní terénní exkurze (5 dní) v druhé polovině května, zpravidla v botanicky zajímavém území (NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty nebo okolí Mohelna) zaměřených na poznávání rostlin v terénu a výklad o navštívených lokalitách.
Metody hodnocení
Poznávací test rostlin v průběhu poslední exkurze (10 nebo 20 rostlin).
Informace učitele
Cvičení proběhne v průběhu formou pětidenní exkurze v druhé polovině května. Bližší podrobnosti budou sděleny v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/Bi2130