DO2RIPR03 Římské právo rodinné

Právnická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na subjekty v římském právu. Vedle subjektů jako takových se zbývá i právem rodinným, včetně sociálních, majetkových, náboženských a dalších aspektů.
Výstupy z učení
Charakterizovat subjekty v římském právu;
Vysvětlit vývoj římské rodiny v historickém kontextu;
Interpretovat rozdíly mezi rodinnou dle práva civilního a praetorského;
Popsat význam rodiny z hlediska sociální, majetkové a právní;
Osnova
 • Subjekty
 • Příbuzenství agnátské a kognátské
 • Matrimonium,concubinatus, contubernium
 • Vztahy v rodině
 • Majetkové vztahy v rodině
Literatura
  povinná literatura
 • CSILLAG, Pál. The Augustan laws on family relations. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1976. ISBN 963-05-0941-5.
 • SOMMER, Otakar a Jiří SPÁČIL. Učebnice soukromého práva římského: I. díl. [Obecné nauky]. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7357-616-5.
  doporučená literatura
 • KULECZKA, Gerard. Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1969. Komitet nauk o kulturze antycznej Polskiej akademii nauk.
 • Rímska rodina v sociálnych a právnych vzťahoch: (medzinárodná vedecká konferencia právnych romanistov Českej republiky a Slovenskej republiky, Bratislava, 18. a 19. marca 2005). Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. ISBN 978-80-969332-7-3.
 • SAVIGNY, Friedrich Carl von. System des heutigen Römischen Rechts. Sechster Band., [Familienrecht]. Berlin: Veit & Comp, 1847.
 • FRÝDEK, Miroslav. Právní, náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny. Ostrava: Key Publishing, 2012. Právo. ISBN 978-80-7418-157-3.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Řešení vybraného fragmentu a diskuse nad ním
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/DO2RIPR03