CORE013 Vývoj softwarových systémů: od myšlenky k funkčnímu řešení

Fakulta informatiky
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Bc. Adéla Bierská (pomocník)
Garance
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 12:00–13:50 B410
Předpoklady
! FAKULTA ( FI )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je úvést studenty do oblasti vývoje softwarových systémů, od složení vývojového týmu, porozumění různým aspektům doprovázejícím vývoj softwarového systému, až po jeho uvedení do provozu a úspěšného užívání.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student:
- rozumět roli softwarových systémů v dnešní digitální době;
- znát základní profese a aktivity doprovázející proces vývoje softwarových systémů;
- rozumět principům kvality softwarových řešení a přístupům pro zajištění kvality;
- mít základní přehled o trendech v IT, příležitostech a hrozbách s IT spojených.
Osnova
 • Softwarové produkty a služby, softwarové ekosystémy, mobilní aplikace.
 • Profese podílející se na vývoji a provozu softwarových systémů, skladba IT týmů.
 • Principy a postupy softwarového vývoje, agilní vývoj.
 • Algoritmizace a informatické myšlení.
 • Práce s daty, zpracování dat, ukládání dat, datová stopa uživatele.
 • Kvalita softwarových systémů a její zajištění (prevence, detekce, oprava problémů s kvalitou SW).
 • Klíčové atributy kvality softwarových systémů (spolehlivost, výkonnost, bezpečnost, použitelnost).
 • Uvedení softwarového systému do provozu, kontinuální rozvoj softwarového řešení.
 • Trendy a budoucnost informačních technologií, příležitosti a hrozby.
 • Přesahy softwarového inženýrství do dalších disciplín.
Literatura
 • SOMMERVILLE, Ian. Softwarové inženýrství. 1. vydání. Brno: Computer Press, 2013. 680 stran. ISBN 9788025138267. info
 • SOMMERVILLE, Ian. Software engineering. 9th ed. Boston: Pearson, 2011. xv, 773. ISBN 9780137035151. info
Výukové metody
Přednáška a studium k tématu mezi přednáškami.
Metody hodnocení
Písemná test v průběhu zkouškového období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2022/CORE013