FAV156 Kapitoly z dějin světového dokumentárního filmu do roku 1945

Filozofická fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Andrea Slováková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Rozvrh
Čt 15:00–18:15 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehledová přednáška je průvodcem ranou, meziválečnou a válečnou dokumentární krajinou ve dvanácti 90ti minutových blocích. Hledá kořeny různých stylistických přístupů, které konstituovaly druh filmu nazývaný od 30. let dokumentárním, a dále ukazuje vývoj těchto přístupů a usazení žánrových pruhů v rámci světové nonfikční kinematografie.
Přednáška se zaměří na rozbor práce se záběrem, střihem, následně zvukem, hudbou a komentářem, mezititulky a dalšími výrazovými prostředky. Rovněž zvýrazní důležité body institucionálního zázemí, zdrojů financování a účelů, k nimž byl dokumentární film používán. Idylizace v etnografickém či cestopisném filmu, sociální angažovanost, role inscenace, reklama a propaganda, věda a film – i tato témata by na přednáškách s ukázkami měla být ve své nejednoznačnosti otevřena.
Cíl: Kurz je určen nejen studentům filmové vědy, ale i dalším se zájmem o audiovizuální kulturu a různé objevné i hraniční podoby filmu. Na konci semestru by měl mít student orientaci v širokém poli dokumentárního filmu první poloviny 20. století.
Osnova
 • I. + II. dokumentární film, jeho různé podoby a subžánry, nástin metody přednášek
 • pojem dokumentární film, vymezení vůči dalším filmovým druhům / prehistorie – dokumentární fotografie, škola pohledu / obrazové vyučování / aktuality / cestopisné záznamy / realismus a konstrukce reality
 • ukázky
 • praktický rozcestník – zdroje dokumentárních filmů, dokumenty na internetě, festivaly dokumentárních filmů, přístupná literatura k hlubšímu studiu
 • III. + IV. člověk a krajina v centru pozornosti
 • etnografický a poetický dokument / záznamy expedic / svědectví vs. idylizace / zapojení natáčených do procesu vzniku filmu / míra inscenace / různé stupně narace / amatérský rodinný film – autoři, účel a formy prezentace
 • africké filmy Léona Poiriera
 • Nanuk, člověk primitivní (1922), 70 min., r. Robert Flaherty
 • Moana (1924), 60 min., r. Robert Flaherty
 • Grass: A Nation's Battle for Life (1925), 70 min., r. Merian C Cooper a Ernest B. Schoedsack
 • Déšť (1929), 11 min., r. Joris Ivens
 • Na slovíčko, Nice (1930), r. Jean Vigo
 • Muž z Aranu (1933), 52 min., r. Robert Flaherty
 • V. + VI. od zpravodajství k avantgardě, manipulace s materiálem
 • avantgardní a ideologická východiska dokumentu / Kino-pravda, Kino-nedělja, manifest Kinooků / vztah filmu a pravdy / role montáže / střihový film / zdroje materiálů a archivace
 • Leninská kinopravda (1925), 22 min., r. Dziga Vertov
 • Pád dynastie Romanovců (1927), 54 min., r. Esfir Šubová
 • Turksib (1928), 61 min., r. Viktor Turin
 • Muž s kinoaparátem (1929), 70 min., r. Dziga Vertov
 • Symfonie Donbasu (1931), 65 min., r. Dziga Vertov
 • Berlin, symfonie velkoměsta (1927), 20 min., r. Walter Ruttmann VII. + VIII. dokument a společnost – vzájemná odpovědnost a využití
 • sociální dokument / britská dokumentární škola / věda a film / dokumentární film a instituce / National Film Board of Canada / financování dokumentu
 • Rybáři (1929), 30 min., r. John Grierson
 • Průmyslová Británie (1932, 20 min.), Robert Flaherty
 • Země bez chleba (1933), 30 min., r. Luis Buňuel
 • Borinage (1933), 34 min., r. Joris Ivens
 • Uhelná tvář (1936), 11 min., r.Alberto Cavalcanti
 • Noční pošta (1936), 25 min., r. Basil Wright+Harry Watt
 • Chobotnice (1928), r. Jean Painlevé
 • Mořský koník (1934), r. Jean Painlevé
 • IX. + X. přesvědčení a přesvědčování
 • angažovaný dokument, přesvědčovací strategie, propagandistický dokument, dokumentární materiál v reklamách
 • filmy Léona Poiriera pro automobilku Citroën
 • Pluh který zoral pláně (1936), 27 min.. r. Pare Lorentz
 • Krize (1938), 67 min. r. Herbert Kline, Alexander Hackenschmied
 • Triumf vůle (1935), 96 min., r. Leni Riefennstahlová
 • Olympiáda (1936), r. Leni Riefennstahlová
 • XI. + XII. dokumentární film během druhé světové války, jeho různé role a podoby
 • Noční nálet (1941), 47 min. r. Harry Watt
 • Hoří (1941), 35 min., r. Humphrey Jennings
 • Boj za naši Sovětskou Ukrajinu (1943), r. Alexandr Dovženko
 • Zač jsme bojovali (1942-44), Frank Capra
 • Příběh létající pevnosti (1944), 36 min., r. Willliam Wyler
Literatura
 • GAUTHIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. Translated by Ladislav Šerý. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 8073310236. info
 • DO I. – VI. sborník textů o dokumentu (vybrané texty doporučené na jednotlivých přednáškách). Jihlava: JSAF, 2003 – 2008.
 • NICHOLS, Bill. Intoduction to documentary. Bloomington: Indiana University Press, 2001. xviii, 223. ISBN 0253214696. info
 • NICHOLS, Bill. Representing reality :issues and concepts in documentary. Bloomington: Indiana University Press, 1991. xx, 313 s. ISBN 0-253-20681-2. info
 • PLANTINGA, Carl R. Rhetoric and representation in nonfiction film. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. x, 255. ISBN 0521573262. info
 • PLANTINGA, Carl: Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge University Press, 1997 (kapitola Hlas a autorita vyšla i ve slovenském překladu, v Kino Ikon č. 2, 2007).
 • Theorizing documentary. Edited by Michael Renov. New York: Routledge, 1993. ix, 261. ISBN 0415903823. info
 • SCHNEIDEROVÁ, Alexandra: Performance v rodinném filmu. Iluminace, 16, č. 3 (2004), s. 69-84.

 • LEACOCK, Richard: Obrana flahertyovských tradícií. Kino Ikon, 5, č. 1 (2001), s. 136-143.
 • GAUDREAULT, A., MARION, Ph.: Boh je autor dokumentárnych filmov. Kino Ikon, 6, č. 2 (2002), s. 95-106.
 • WEES, William: Doména montáže: kompilácia, koláž, prispôsobenie. Kino Ikon, 9, č. 1 (2005), s. 159-170.
 • YOUDELMAN, Jeffrey: Narration, Invention and History: a documentary dilemma. Cineaste, 12, č. 2 (1982), s. 8-15.
Výukové metody
Přednášky a projekce. - Termíny blokové výuky: 12., 19. a 26. listopadu a 3., 10. a 17. prosince (čtvrtek 15:00-18:15 hod.). - Doplňkem přednášky jsou 2 samostatné projekce (termíny budou upřesněny): Nanuk, člověk primitivní (1922), 70 min., r. Robert Flaherty - Triumf vůle (1935), 96 min., Leni Riefennstahlová. - Povinná literatura: první dva uvedené tituly, další tituly jsou literaturou doporučenou.
Metody hodnocení
Kolokvium má 2 části:
a) písemnou – úkoly viz níže: termín odevzdání textů do 18.1.2010 e-mailem na adresu andrea@dokument-festival.cz,
b) ústní – rozprava nad odevzdanými texty: termín mezi 1.-10. únorem 2010 (do konce semestru bude upřesněno).
Písemná část: každý student připraví tři kratší texty:
1. reflexi vybraného filmu – z níže uvedených (v rozsahu 4 NS),
2. vlastní definici dokumentárního filmu (2 NS),
3. reflexi některého z dokumentárních žánrů (3 NS).
V případě, že student již absolvoval přednášku Kapitoly z dějin světového dokumentárního filmu po roce 1945 a svojí definici dokumentu již napsal, bude jeho prací č. 2 soubor poznámek k revizi jeho původní definice.
Informace učitele
PhDr. BcA. Andrea Slováková (nar. 1981)
Vystudovala Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde obhájila rigorózní práci, a Filmovou vědu na Filozofické fakultě UK, kde začíná postgraduální studium. Studuje dokumentární tvorbu na FAMU. Šestým rokem pracuje ve vedení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, nyní dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. Je šéfredaktorkou sborníku textů o dokumentárním filmu DO a časopisu DOK.revue (in Respekt). Publikovala v Literárních novinách, v časopisech Cinepur a Kino Ikon. Natočila portrét matematika Petra Vopěnky (2006) nebo film o mracích Oblaka (2007).
PhDr. BcA. Andrea Slováková (b. 1981)
She studied Mass Media Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague, after graduation she received the degree PhDr. Graduated also from Film Science at the Philosophical Faculty of Charles University, where she is now starting the postgraduate studies. Currently she is engaged in documentary filmmaking at the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. From 2003 she has worked in the management of Jihlava International Documentary Film Festival. She published articles in CinePur film magazine, cultural weekly Literární noviny and KinoIkon journal. She is the editor-in-chief of the annual anthology of texts on documentary film called DO and magazine about documentary film Dok.revue (in Respekt). As an author, she made the portrait of mathematician Petr Vopěnka (2006) and film about clouds called Clouds (2007).
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2009/FAV156