CS

FSS:HEN902a Scientific article I - Course Information

HEN902a Scientific article I

Faculty of Social Studies
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Veronika Išová
Supplier department: Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Assessment methods (in Czech)
Publikace odborného článku minimálně v časopisu v Seznamu odborných recenzovaných periodik pro příslušný rok, popř. v recenzované kolektivní monografii (recenze bude vyžádána od editora), popř. samozřejmě v databázi ERIH, Scopus, WoS. Zápočet se uděluje za publikovanou stať/kapitolu, příp. oficiální potvrzení o přijetí do tisku zaslané redakcí (nevztahuje se na monografie). Student musí první autor případného autorského kolektivu. V případě autorství na druhém místě je článek hodnocen jako 50% splnění daného požadavku (namísto takového článku se spoluautorstvím na druhém místě musí být tedy dodány dva, v případě třetího místa tři články/kapitoly).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2018/HEN902a