PV161 E-learning

Faculty of Informatics
Spring 2007
Extent and Intensity
2/2. 4 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Radovan Hakl (lecturer), RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (deputy)
prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: MgA. Radovan Hakl
Timetable
Mon 12:00–13:50 B411, Mon 18:00–19:50 B204
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Předpokladem je představa vlastního projektu realizovaného v rámci tohoto předmětu. Vhodné je mít základní povědomí o pravidlech mediálni komunikace, pro dokumenty a jejich přípravu získané například v předmětu PB029 Elektronická příprava dokumentů nebo PV123 Základy vizuální komunikace.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
Fields of study the course is directly associated with
there are 18 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studenti v rámci tohoto předmětu realizují vlastní projekt (s tipy na projekty může pomoci vyučující), který má za cíl zefektivnit či usnadnit výuku nějakého konkrétního předmětu elektronickou formou. Studenti mohou při realizaci využít odborných konzultací vyučujícího a dalších možností (spolupráce s FAVU, půjčení videokamery...) viz web předmětu (který vznikl jako jeden z projektů realizovaných v tomto předmětu v semestru jaro 2007). Příklady projektů z loňských ročníků viz http://epv.tvorime.net.
Syllabus
  • The principle of multi-sensual perception in learning process. E-learning principles (fuzzy logical thinking, imagination and expression, methods of sharing and forwading of information, understanding and bringing out to the context, implementation of teaching materials). Creative resources (information network, database systems, diferences and capabilities towards digging of audiovisual resources, text, photography, drawings, DTP, audio, digital video, animation). Electronic teaching material production (theme, scenario, storyboard, production and editting). Nonlinear interactive teaching material (support of combinational and strategical thinking, memory, knowledge , perception, responsiveness, working habits and orderliness deepening). Teaching material as a story (storyline description, personification of the storyteller, plot, peripetia, catharsis, time plan, evaluation of the story, supplemental excersises, contribution and methods of distribution of the teaching material). Standards support (AVI, Wav, MIDI, MPEG, Quick Time, MP3, Real Player, Windows Media Player, Flash, Premiere etc.)
Assessment methods (in Czech)
Závěrečné hodnocení je prováděno zejména na základě výsledného výukového materiálu a vyhodnocení přínosů pro materiály celého týmu. Součástí výuky jsou studijní projekce.Podmínkou udělení kolokvia je natočení videoanotace.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Teacher's information
http://epv.tvorime.net/
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2007/PV161