CS

FF:JAP103 Introduction to Japanese - Course Information

JAP103 Introduction to Japanese

Faculty of Arts
Autumn 2009
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Denisa Vostrá, Ph.D. (lecturer), Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (deputy)
prof. Zdenka Švarcová, Dr. (lecturer), Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (deputy)
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Japanese Studies Centre - Department of Linguistics and Baltic Languages - Faculty of Arts
Timetable
each even Thursday 10:00–13:15 zruseno D21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is threefold:
(1) Methods and objectives of research in Japanese language studies and Japanese studies (19th and 20th century).
(2) Czech “japoneries” from late 19th century onwards. Japanese language studies in the Czech Republic from 1940s onwards.
(3) Incorporation of Japanese and non-Japanese studies about “Japanese matters”- a contemporary perspective.
(4) Other culture- a historical perspective onto the “other” of Japanese culture.
At the end of the course students will be able to
define methods and goals in the domain of Japanese Sudies;
describe the development of Czech „japonerie“ from the end of the 19th century;
sketch the development of Japanese language studies in Czech lands from 1940’s
evaluate the possibilities of cooperation of Japanese Studies and non-Japanese studies on „Japanese matters“;
assess the approaches toward „the otherness“ of Japanese culture from historical perspective.
Syllabus
 • 1. Japan- European explorations about the land and its people
 • 2. Study of Japanese language and the writing system
 • 3. Europe bewildered by Japanese art
 • 4. Czech japoneries
 • 5. Czech travellers and enterpreneurs in Japan before World War II
 • 6. Beginnings of teaching and study of Japanese language in the Czech Republic
 • 7. Japanese Studies in the Czech Republic in academic field sice 1947 (Česka japanologie na univerzitní půdě)
 • 8. Japanese prose and poetry translations to Czech language
 • 9. Meeting with the continental “other“ in times of formation of modern Japan
 • 10. Images of the “other“ poet. Hakurakuten.
 • 11. The “other“ poetic speech- Bashó and Issa.
 • 12. Encounter with Western culture in the Meiji period
 • 13. Other Japan in 20th century
Literature
 • Boháčková L, Winkelhöferová Z. Vějíř a meč, Praha, Panorama, 1987.
 • Svojsík, Alois. Japonsko a jeho lid, Praha, v komisi O. Pyšvejce, Nakladatele a knihkupce v Praze II, Jindřišská ul. 17, 1913.
 • Líman, Antonín, Mezi nebem a zemí, Praha, Academia, 2001.
 • Eliášová, Barbora M. Dcery Nipponu (Několik kapitol o japonských ženách), nakladatel B. Kočí, Knihkupec v Praze I, Masarykovo nábřeží 14, 1925.
 • Havlasa, Jan. Japonský podzim (Zlomky života), Praha, Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s. r. o., 1930.
 • Swann, Peter C., Umění Číny, Koreje a Japonska, Praha, Odeon, 1970.
 • Earhart H. Byron. Náboženství Japonska, př. R. Heřman, Praha, Prostor, 1998.
 • Collcutt, Martin a kol. Svět Japonska, přel. R. Duroňová, Praha, Knižní klub, 1997.
 • Kol. autorů. Prameny života (Obraz Člověka a světa ve starých kulturách), Praha, Vyšehrad, 1982
 • Průšková, Vlasta. Lidé a věci v Japonsku, Praha, Orbis, 1941.
 • Janoš J. 99 zajímavostí z Japonska, Praha, Albatros, 1984.
 • Líman, Antonín. Kouzlo šerosvitu, Praha, DharmaGaia, 2008.
 • Hofbauer, Arnošt. „Žaponské umění“, v časopisu: Volné směry vydávaného spolkem Mánes v Praze, ročník XII, trojčíslo 10-12, 1908, str. 281 – 356.
 • Kol. autorů. (ed. Jaroslav Bařinka) Kulturní tradice Dálného východu, Praha, Odeon, 1980.
 • Reischauer E., Craig A. Dějiny Japonska, př. Labus, Sýkora, Praha, Lidové noviny, 2000.
Teaching methods
Lectures, class discussions, self-study selected readings.
Assessment methods
Final written exam as assigned by the tutor. Students are expected and required to attend seminar classes of this course.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on course enrolment limitations: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučující.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2009, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2009/JAP103