SOC104 Introduction to Sociology - Seminar

Faculty of Social Studies
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Veronika Šenkýřová, DiS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Sociologický proseminář tvorí součást kurzu Úvod od sociologie jenž nabízí základní informaci o klíčových pojmech sociologie. Předpokládá se průběžná práce studentů s literaturou, která se kontroluje odevzdáním písemních příprav na každém semináři a závěrečnou recenzi z vybrané sociologické knihy v rozsahu 600 slov. Vědomosti získané v tomto kurzu jsou nezbytné k vykonání postupové zkoušky na oboru sociologie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2000/SOC104