VSMB081 Molekulárně biologické metody v mikrobiologii

Faculty of Medicine
Spring 2004
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ondřej Zahradníček (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Department of Microbiology - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Ondřej Zahradníček
Prerequisites (in Czech)
Předmět je vhodný pro studenty absolvovavší výuku lékařské biologie, v optimálním případě i výuku lékařské mikrobiologie
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Volitelný přemdmět, rozšiřzující znalosti studentů se zájmem o molekulárně biologické metody v lékařské mikrobiologii.
Syllabus (in Czech)
  • 1. den: možnosti a význam PCR v mikrobiologické diagnostice, (nested PCR, reverzně transkripční PCR, Real Time PCR, PCR RFLP apod.)., odběr vzorků, problémy spojené s PCR reakcí inhibice reakce a kontaminace; praktické provedení izolace nukleových kyselin, praktické provedení PCR reakce 2. den: praktické provedení elektroforézy produktů PCR reakce, hodnocení výsledků; Seznámení s dalšími molekulárně-biologickými metodami především hybridizace s genovými sondami, LCR, NASBA, 3SR, Q-beta replikázová amplifikace; možnostmi sekvenace; využití microarray.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá ve dvou několikahodinových blocích. Podmínkou zápočtu je aktivní účast studenta.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Note related to how often the course is taught: 3x dvě hodiny týdně.
Information on the extent and intensity of the course: 3x dvě hodiny týdně.
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2004/VSMB081