Bi8175 Ekologie rašelinišť

Faculty of Science
Autumn 2004
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Michal Hájek, Ph.D.
Timetable
Fri 10:00–10:50 01018
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Přehled hlavních morfologických, hydrologických a trofických typů rašelinišť a podobných biotopů (prameniště, rašelinné louky), abiotické a biotické procesy, rašelinná vegetace a její ovlivnění hlavními environmentálními faktory.
Syllabus (in Czech)
  • 1) Specifika rašelinišť mezi mokřadními biotopy 2) Rašeliniště jako životní prostředí, jejich vývoj 3) Hlavní typy rašelinišť a jejich rozšíření 4) Hydrologie rašelinišť 5) Organogenní sedimenty 6) Hlavní gradienty ovlivňující vegetaci rašelinišť 7) Hlavní živiny v rašeliništích a jejich přístupnost 8) Rašeliniště jako ekosystémy (produkce, fauna, globální aspekty) 9) Biotické interakce na rašeliništích 10) Vegetace rašelinišť a možnosti její analýzy 11) Bioindikace stanovištních poměrů na rašeliništích 12) Využití a ochrana rašelinišť
Literature
  • Dierssen K. & B. (2001): Ökosysteme Mitteleuropas aus geobotanischer Sicht. Band 2, Moore, Ulmer, Stuttgart.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: v sudých letech (podzim 2002, 2004, ...).
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2002, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2004/Bi8175