VLDM7X1p Diagnostic imaging - lecture

Faculty of Medicine
Autumn 2005
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: RZk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (lecturer)
Iva Čechová (assistant)
Jana Švehlová (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Zdeňka Licková
Prerequisites (in Czech)
VLCP0622c Clin.exam. in surgery II && VSIP0622c Clin.exam.in int.med.-pract. && VSPF0622c Pathophys. II - pract. train. && VSPA0622c Pathological anatomy II-prac && VSNV041p Neurosciences - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Diagnostické zobrazovacé metody - přednášky
 • Přednášky předmětu Diagnostické zobrazovací budou vždy v pondělí 6. - 10. týden semestru v biologické posluchárně LF MU, Joštova 10, 13.30 - 16.30 hod.
 • Seznam přednášek:
 • 25. 10. 1999
 • As. MUDr. Jiří Prášek, CSc. Radionuklidové diagnostické zobrazovací metody
 • 1. 11. 1999
 • Doc. MUDr. Petr Krupa Radiologická propedeutika Diagnostické zobrazovací metody v neuroradiologii
 • 8. 11. 1999
 • Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc. Nové tredny v ultrazvukové diagnostice
 • 15. 11. 1999
 • Prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. Výpočetní tomografie a magnetická rezonance Intervenční a diapeutické metody
 • 22. 11. 1999
 • Doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. Radiodiagnostika dětského věku
Literature
 • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN and Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 pp. ISBN 80-7013-298-1. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ and Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 pp. ISBN 80-7013-215-9. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH and Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 pp. ISBN 80-7013-294-9. info
 • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
 • VÁLEK, Vlastimil. Moderní diagnostické metody. Edited by Jan Žižka. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 43 s., obr. ISBN 80-7013-225-6. info
 • SVÍŽENSKÁ, Ivana and Vlastimil VÁLEK. Základy anatomie v zobrazovacích metodách. I. Skiaskopie a skiagrafie (Anatomy in image methods. I. Skiascopy and skiagraphy). První. Brno: IDVPZ Brno, MU Brno, Boston Scientific ČR s.r.o., 2001. 72 pp. ISBN 80-7013-334-1. info
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Spring 2001, Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2005/VLDM7X1p