SZ9BP_SFV3 Practice of the alternative activities 3 (bodytherapy)

Faculty of Education
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Soják, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Department of Social Education - Faculty of Education
Contact Person: Mgr. Zuzana Nováčková
Prerequisites (in Czech)
Pro studenty sociální pedagogiky a následně studenty celé MU je podstatné, že mají přednostní právo se seminářů a kurzu zúčastnit a navíc je možné získat za seminář 1 kredit.
Nicméně pro získání těchto kreditů je bezpodmínečné se seminářE zúčastnit a před tím si daný předmět zaregistrovat, zavčas se přihlásit nejen přes IS, ale i přes web: www.educatio.info
Tyto osobnostně vzdělávací semináře jsou otevřené pro kohokoliv staršího 18 let, tedy nejen studenty MU.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
CÍL SEMINÁŘE » Ukázat účastníkům jak lze využít tvořivou činnost k podpoře přijetí sebe sama i ostatních, ke zvýšení míry tolerance k druhým lidem a k celkovému zlepšení vzájemných vztahů ve skupině. ZISKY PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘŮ » Inspirace pro vlastní, především pedagogickou praxi. » Identifikace svých silných i slabších stránek s ohledem na vlastní odborné působení v pedagogické realitě.
Syllabus (in Czech)
  • Techniky bodyterapie a choreoterapie v zážitkové pedagogice - netradiční taneční a pohybové techniky zaměřené na prožívání vlastního těla a jejich možné využití ve výchovně-vzdělávacích aktivitách
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
General note: Blíže viz: http://www.ped.muni.cz/wsocedu/rozvoj/ordinary/default.htm.
Information on the extent and intensity of the course: 3 dny.
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2007/SZ9BP_SFV3