BZ305Zk Civil Procedural Law

Faculty of Law
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ilona Schelleová, Dr. (lecturer)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (lecturer)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc.
Department of Civil Law - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Gabriela Uhlířová
Timetable
Mon 17. 9. 11:10–12:40 034, 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, Tue 18. 9. 11:10–12:40 034, 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 034, 13:30–15:00 140, Fri 26. 10. 15:05–16:35 034, 15:05–16:35 140, 16:40–18:10 034, 16:40–18:10 140
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
V předmětu Základy občanského práva procesního se nabízí seznámení se základy civilního procesu v rozsahu občanského soudního řádu.
Syllabus (in Czech)
  • Pojem a předmět civilního procesu. Subjekty civilního procesu. Průběh řízení na soudu I. stupně. Opravné prostředky. Základy exekučního řízení.
Literature
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška, Marta MACHÁČKOVÁ and Lukáš MICHNA. Základy civilního procesu : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 121 pp. (Edice multimediálních pomůcek ; č. 11). ISBN 80-210-3602-8. info
Assessment methods (in Czech)
Během semestru probíhají přednášky. Zkouška je ústní. Není připuštěno používání právních předpisů při její přípravě.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2007/BZ305Zk