SH_Z25 viola da gamba and violoncello - performing practice

Faculty of Arts
Spring 2009
Extent and Intensity
3/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Tilla Dotzler (seminar tutor), PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět doplňuje individuální výuku formou přednášky o základní témata provozovací praxe hry na violu da gamba nebo barokní violoncello.
Syllabus (in Czech)
  • - přehled historického vývoje techniky hry a představení základních historických pramenů pro její studium - dějiny nástroje, jeho literatury a repertoáru - dle konkrétních nastudovávaných skladeb zmapování jednotlivých oblastí provozovací praxe (ornamentika, artikulace, dynamika, intonace, frázování, improvizace a variace, rétorické figury atd.)
Literature
  • Literaturu zadává přednášející dle jednotlivých probíraných tématických okruhů.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášky, podmínkou ke získání zápočtu je aktivní účast na výuce, případně úspěšné absolvování testu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 3 hodiny za semestr.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2009, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2009/SH_Z25