BKM_VTMA Mathematics Entrance Test

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/0. Type of Completion: -.
Teacher(s)
RNDr. Luboš Bauer, CSc. (seminar tutor)
Ing. Mgr. Markéta Matulová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Miloslav Mikulík, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Luboš Bauer, CSc.
Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Supplier department: Department of Applied Mathematics and Computer Science - Faculty of Economics and Administration
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Všichni nově přijatí studenti bakalářského i magisterského studia absolvují na začátku 1. semestru vstupní test z matematiky. Předmět slouží pro technickou realizaci tohoto testu. Test bude probíhat do 18.9. elektronicky prostřednictvím Informačního sytému MU. O technických podrobnostech budou studenti informováni e-mailem před zahájením testování. Studenti, kteří v tomto testu nebudou úspěšní, si musí chybějící znalosti ze středoškolské matematiky doplnit, aby mohli úspěšně absolvovat povinný kurz MATEMATIKA ve 2. semestru. Těmto studentům se doporučuje absolvovat přípravný kurz MATEMATIKA 0, který bude probíhat v 1. semestru v režimu celoživotního vzdělávání. Tento přípravný kurz bude možno zakoupit prostřednictvím Obchodního centra MU. Požadovaná témata ze středoškolské matematiky: 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin 2. Číselné obory 3. Základní poznatky z algebry 4. Funkce 5. Rovnice a nerovnice 6. Posloupnosti a řady 7. Kombinatorika, počet pravděpodobnosti, statistika 8. Matematická analýza (limity, základní pojmy diferenciálního a integrálního počtu) 9. Analytická geometrie Doporučená literatura: POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 8. vyd. Praha : Prometheus, 2003. 608 s. ISBN 8071962678 (s výjimkou kapitoly 9) popř. učebnice matematiky pro gymnázia
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2012/BKM_VTMA