RLZkB Final Bachelor's Examination

Faculty of Arts
Spring 2014
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: SZK (final examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (alternate examiner)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (alternate examiner)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (alternate examiner)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (alternate examiner)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (alternate examiner)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (alternate examiner)
PhDr. Iva Doležalová (alternate examiner)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (alternate examiner)
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Vykonat státní bakalářskou zkoušku je možné po získání všech kreditů požadovaných v daném typu studia. Podrobnosti jsou uvedeny ve studijní příručce religionistiky a ve studijním katalogu FF MU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Státní bakalářská zkouška probíhá ústně a zaměřuje se na obecnou religionistiku, západní náboženské tradice a východní náboženské tradice. Obhajoba bakalářské práce / rozprava k bakalářské oborové práci obvykle probíhá ve stejném termínu.
Zkouška je hodnocena souborně, v případě neúspěchu se opakuje v plném rozsahu.
K jednotlivým částem zkoušky ústav zveřejňuje orientační tematické okruhy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2014/RLZkB