BKV_ERNO Economy and Management of Non-profit Organisations

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jakub Pejcal (lecturer)
Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Marek Vyskočil (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Jana Biskupová
Supplier department: Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Sat 27. 2. 12:50–16:15 P103, Sat 19. 3. 8:30–11:50 P103
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Ekonomika a řízení neziskových organizací (DSRI) Předmět navazuje především na poznatky získané studiem kurzů Veřejná ekonomie, Veřejné finance, Ekonomika veřejného sektoru, Management a Právo pro ekonomy a také bere v úvahu zkušenosti studentů získané z praxe v organizacích neziskového sektoru. V první čtyřhodinové konzultaci je věnována pozornost příčinám existence neziskových organizací, jejich identifikaci postavení v národním hospodářství a také podrobnému výkladu požadavků na vypracování seminární práce, jejíž kvalita předurčuje i klasifikaci znalostí z tohoto předmětu. Druhý seminář je věnován typologii neziskových organizací ve vztahu k jejich poslání a základním charakteristikám jejich legislativy, ekonomiky, řízení a financování. Další dva tutoriály jsou zaměřeny na deskripci a používání jednotlivých nástrojů řízení včetně strategického plánování, základů z účetnictví, kalkulací, rozpočetnictví a daní. Použití jednotlivých nástrojů řízení v praxi je dokumentováno v přednesených seminárních pracích. Požadavky ke zkoušce: vypracování seminární práce. Forma zkoušky: písemná s následnou diskusí nad seminární prací.
Syllabus (in Czech)
  • • 1Základní informace o kurzu. Vymezení funkcí neziskového sektoru v národním hospodářství. Různé přístupy k vymezení neziskového sektoru. • 2Historie neziskového sektoru. NNO v ekonomických teoriích. • 3NNO v mezinárodním srovnání. Ekonomické ukazatele, zaměstnanost, regionální vzorce neziskového sektoru. • 4Poslání, cíle, funkce a činnosti NNO. Tématický plán přednášek: • Občanská sdružení - legislativa, ekonomické charakteristiky, perspektivy. • 5Nadace a nadační fondy - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy. • 6Obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby - legislativa, funkce v neziskovém sektoru, ekonomické charakteristiky, perspektivy. • 7Financování neziskových organizací. Státní dotační politika. • 8Fundraising. Příprava projektů. • 9Financování NNO ze strukturálních fondů EU. • 10Řízení, marketing, komunikace a PR pro NNO. Strategické plánování v NNO. • 11Účetnictví, zdanění, audit, kalkulace pro NNO. • 12Přednáška externisty, vedoucího pracovníka vybrané významné NNO. • 13Ekonomický rozměr dobrovolné práce v neziskovém sektoru. • Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní testy v 7. a 13. týdnu jsou povinné (viz podmínky ukončení kurzu). • Semináře jsou rozděleny na třináct bloků.
Literature
    required literature
  • REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. (Nonprofit Organizations). 1. vydání. Praha: Ekopress, 2001. 177 pp. ISBN 80-86119-41-6. info
    recommended literature
  • ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace (All about Non-Profit Organization). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 pp. Příručka. ISBN 80-210-3031-3. info
Assessment methods (in Czech)
Samostudium, konzultace, resp. přednášky. Zkouška se skládá z obhajoby seminární práce a ústní zkoušky. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/BKV_ERNO