VSPM071 Palliative Medicine

Faculty of Medicine
Spring 2016
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Comprehensive Cancer Care Department - Institutions shared with the Masaryk Memorial Cancer Institute - Faculty of Medicine
Supplier department: Comprehensive Cancer Care Department - Institutions shared with the Masaryk Memorial Cancer Institute - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VSPM071/01: No timetable has been entered into IS.
VSPM071/02: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0622p Pathophysiol. II - lect. && VLFA0722c Pharmacology II -p && VLNP081c Introduction to Neurology -pr
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět Paliativní medicína nabízí možnost získat základní znalosti a dovednosti v péči o pokročile nevyléčitelně nemocné pacienty ( onkologické i neonkologické). Obsahem přednášek a seminářů bude léčba nejčastějších symptomů, pravidla podpůrné komunikace a psychosociální aspekty péče. Účastníci se seznámí s etickým a právním rámcem poskytování paliativní péče. Součástí výuky budou 2 exkurze do hospiců v brněnském regionu. Předmět je zakončen kolokviem.
Syllabus (in Czech)
  • Program předmětu Paliativní medicína -jaro 2016 17.3. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Paliativní medicína -úvod 24.3. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Symptomy pokročilého nádorového onemocnění (bolest, dušnost, nevolnost, zvracení, úzkost, deprese) a jejich léčba 31.3. MUDr. Regina Slámová: Péče o umírajícího pacienta 7.4. MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D: Komunikace s pacientem v závěru života 14.4. Exkurze na pracoviště paliativní péče Skupina A: Nemocnice Milosrdných bratří Téma: paliativní péče u neonkologických onemocnění (demence, CHSS, CHOPN) Skupina B: Hospic sv. Josefa Rajhrad u Brna Téma: Sociální práce v paliativní péči 21.4. Exkurze na pracoviště paliativní péče Skupina A: Hospic sv. Josefa Rajhrad u Brna Téma: Sociální práce v paliativní péči Skupina B: Nemocnice Milosrdných bratří Téma: Paliativní péče u neonkologických onemocnění (demence, CHSS, CHOPN) 28.4. Brněnské onkologické dny Brněnské výstaviště: Edukační blok: "Podpůrná a paliativní péče v onkologii“ 5.5 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.: Paliativní péče v akutní nemocnici- klinické, etické a právní aspekty 12.5 MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D. Reflexe a diskuse o paliativní medicíně. Rozbor kazuistik
Assessment methods (in Czech)
Podmínky k udělení zápočtu za předmět Paliativní medicína Účast na přednáškách 80% Písemně zpracovaná: Kazuistika nevyléčitelně nemocného pacienta a rozvaha o možnostech paliativní péče ( na základě osobní zkušenosti nebo klinické zkušenosti ze stáží) NEBO Esej na jedno z následujících témat 1. Co znamená „kvalita života“ v situaci pokročilého nevyléčitelného onemocnění 2. Lze pacienty otevřeně a pravdivě informovat o nepříznivé prognóze a přitom jim „nebrat naději“? 3. Je otázce péče o pacienty v závěru života věnována během studia na LF MU dostatečná pozornost? Rozsah eseje: 1-2 stránky A4
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pouze pro studenty 5. a 6. ročníku
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2016/VSPM071