SH_Z25 viola da gamba and violoncello - performing practice

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Libor Mašek (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Robert Hugo, Ph.D.
Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Academy of Ancient Music - Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Supplement of individual lessons in form of lecture relating to basic subjects of early music interpretation.
Syllabus
  • - přehled historického vývoje techniky hry a představení základních historických pramenů pro její studium - dějiny nástroje, jeho literatury a repertoáru - dle konkrétních nastudovávaných skladeb zmapování jednotlivých oblastí provozovací praxe (ornamentika, artikulace, dynamika, intonace, frázování, improvizace a variace, rétorické figury atd.)
Literature
  • Literaturu zadává přednášející dle jednotlivých probíraných tématických okruhů.
Assessment methods
Lecture, credit conditioned by active participation, eventually written test.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: výuka probíhá v rámci individuálních lekcí u lektora.
Information on the extent and intensity of the course: výuka probíhá v rámci individuálních lekcí u lektora.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/SH_Z25