LI101Zk Normativní systémy v kyberprostoru

Faculty of Law
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je poskytnout studentům filozofické a metodologické zázemí ke studiu právních souvislostí fungování informační společnosti.
Syllabus (in Czech)
 • pojem a podstata informace (základy teoretické kybernetiky a informační filozofie, fundamentální hodnoty informační společnosti)
 • právo jako informační systém (základy právní informatiky, informační procesy v právu, informační problém promulgace práva a právního jazyka)
 • metodologie práva ICT (základní metodologické instrumentárium a kritéria pro volbu adekvátních metod k řešení hard cases v oboru ICT práva)
 • působnost práva na internetu (problém místní působnosti v delokalizovaném prostředí)
 • organizační struktura a definiční autority internetu (právní reflexe fenoménu poskytovatelů služeb informační společnosti, základní paradigmata jejich odpovědnosti za jednání uživatelů)
 • distributivní informační práva (zejm. informační reflexe duševního vlastnictví a informačního sebeurčení člověka)
 • nedistributivní informační práva (zejm. fenomén bezpečnosti informační společnosti a její rezistence vůči manipulaci)
 • virtualizace práva (se zaměřením na základní metodologické otázky nasazení ICT v justici)
Literature
  required literature
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. ISBN 9788087284223. info
  recommended literature
 • BROWN, I., Marsden, C. Regulating Code – Good Governance and Better Regulation in the Information Age, MIT Press, 2013.
 • REED, Chris. Making laws for cyberspace. 1st pub. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. xxi, 249. ISBN 9780199657612. info
 • ZITTRAIN, Jonathan. The future of the internet and how to stop it. New Haven: Yale University Press, 2008. x, 342. ISBN 9780300151244. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2018/LI101Zk