DVM008 MA thesis seminar II

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (seminar tutor)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Syllabus
  • 1. Individual consultations. 2. Discussion on the chapters and on the thesis.
Literature
  • KOVÁŘOVÁ, Pavla. Diplomová práce v souladu se zákonem s důrazem na plagiátorství. 2013. info
  • LIŠKA, Václav. Diplomová práce : zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005. 123 s. ISBN 8086579174. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • SYNEK, Miloslav and Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
  • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce příležitost k seberealizaci :(metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 80-85867-59-1. info
Teaching methods
Introduction to theoretical background, individual consultations.
Assessment methods
Presentation of the research results; finalization of the thesis.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/DVM008