ZURb1115 The basics of professional behavior

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Markéta Bočková (seminar tutor)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Radovan Plášek (seminar tutor)
Mgr. Iva Vodáková (seminar tutor)
Ing. Barbora Žítková (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable of Seminar Groups
ZURb1115/01: Mon 14:00–15:40 Studio 527, M. Bočková, R. Plášek, I. Vodáková
ZURb1115/02: Mon 18:00–19:40 AVC, M. Bočková, R. Plášek, I. Vodáková
ZURb1115/03: Wed 18:00–19:40 Studio 527, I. Jansová, B. Žítková
ZURb1115/04: Fri 8:00–9:40 Studio 527, I. Jansová, B. Žítková
Prerequisites
Active approach to the lectures and active involment in seminars.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 80 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 68/80, only registered: 1/80
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The interactive and motivational course hones participants’ speaking skills and their rhetorical and communication abilities. It also provides a basic grounding in verbal and non-verbal communication, professional performance, public performance, and media performance – the aim is informed orientation in communication ‘grammar’. The complexity of the course is based on the requirements of the application sphere, as elaborated in the market analysis.
Learning outcomes
Students will be able to act professionally as a journalist after completing the course, especially communicating with sources and performing in the media.
Syllabus
 • Topics: 1. Introduction, the process of communication in the specific journalistic context 2. Importance of the breathing, body resonates 3. Articulation exercises (articulation, vowels and consonants, voice assimilation, grammar of communiction and common mistakes) 4. Intonation, dynamics and reading of news (phrases, tempo etc.) - 1st assingment (audiorecording of news reading) 5. Argumentation, logic of expression (related to the journalistic profession) 6. Contact with respondent, phone call - realization and recording of the phone call 7. Respondent interview - recording synchron 8. Conduction of an interview (2nd mandatory activity/task) - creating of a wholesome interview 9. Creating stand-up - working in couples with assign topics (on camera) 10. Live I (3rd mandatory activity/task) - everyone has to recored their (almost) live 11. Live II 12. Topic presentation to the "editor" (4th mandatory activity/task) - preparation of a news topic and its submittion for recording it 13. Spare lecture (guest participation/possibility of revisions)
Literature
 • Kraus, J.: Rétorika v evropské kultuře. Academia, Praha 1998.
 • Mikuláštík, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada, Praha 2003.
 • Svobodová, M.: Mluv, mluv…zajímáš mě. Praktický průvodce mluveným projevem. Pragoeduca. Praha 2002.
 • Buchtová, B.: Cvičné texty z rétoriky. MU Ekonomicko-správní fakulta. Brno 2005
 • Buchtová, B.: Rétorika. Grada, Praha 2006.
 • Maříková, M.: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha 2001.
 • Just, V.: Slovník floskulí. Academia Praha 2003.
 • Kohout J.: Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Management Press, Praha 2002.
 • Hierhodl, E.: Rétorika a prezentace. Grada. Praha 2005.
 • Langer, A.: Úspěch veřejné promluvy. Fortuna, Praha 1993.
 • Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada, Praha 2003.
 • Pease, A.: Řeč těla. Jak porozumět druhým z jejich gest, mimiky a postojů těla. Portál, Praha 2001.
 • Cmíralová, J.: Učte se mluvit. O technice mluveného slova, Brno 1992.
 • Bishop, Sue: Jste asertivní? Příklady a cvičení. CMPRESS, Praha 2000.
 • Praško, J., Prašková H.: Trápí vás nadměrný stud? Grada, Praha 1999.
 • Honey, P.: Tváři v tvář. Průvodce úspěšnou komunikací. Grada. Praha 1997.
 • Strahl, V.: Novinář před mikrofonem. Praha 1993.
 • Honová, J., Technika a kultura řeči. Olomouc 1999.
 • Lewis, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing a.s., Praha
 • Foret, M.: Komunikace s veřejností. Masarykova universita, Brno 1994.
 • Strahl, V. Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině. UK Karolinum. Praha, 1999.
 • Ph., Kahn-Panni: Mluvte k věci. Jak se rychle vyjádřit a být správně pochopen. Era, 2002.
 • Holasová, Y.: Umíte dobře mluvit? Jinočany: H&H, 1992. Horálek. J.: Mluvní tempo v rozhlase a v televizi. In: K diferenciaci současného mluveného jazyka. Ostrava: FF Ostravské university, 1994.
Teaching methods
Seminars, group projects, presentations. Simulated practical learning by doing. Mentoring from experts. Project oriented learning. Developing individual development and teamwork.
Assessment methods
The conditions for successful completion of the course are a student’s active participation (long-term absence is not allowed) and successful completion (in classes or in a form of homework) of four mandatory activities: 1. audiorecording of news reading 2. recording of an interview 3. live shooting 4. presentation of journalistic theme for editor's consideration
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/ZURb1115