aBFLT0655c Exercise Therapy Programme - Lewit, Kabath, Vojta, Mojzisova methods - practice

Faculty of Medicine
spring 2022
Extent and Intensity
0/6/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Bušinová (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Janů (seminar tutor)
Mgr. Veronika Šlingrová (seminar tutor)
Mgr. Simona Šrubařová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Department of Physiotherapy and Rehabilitation - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Leona Dunklerová
Supplier department: Department of Physiotherapy and Rehabilitation - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Wed 16. 2. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 17. 2. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 23. 2. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 24. 2. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 2. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 3. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 9. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 10. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 16. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 17. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 23. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 24. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 30. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 31. 3. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 6. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 7. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 13. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 14. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Wed 20. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB, Thu 21. 4. 8:00–10:30 Katedra fyzioterapie a RHB
Prerequisites (in Czech)
aBFGY051 Gynaecology && aBFLT0554c ETP in Psych., Ger. and Ped.-p
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objective of the course is basic theoretical and practical knowledge according to Kabat, Vojta, Mojžíšová, sensomotoric function. Sensomotorics. Kabath method – basic exercise. Vojta method – basic exercise. Mojžíšová method – basic exercise.
Learning outcomes
Student will know when the subject is finished:
- practical basics of the method by Kabat, Vojta, Mojžíšové, Levit
- practical basics of sensory motors
Syllabus
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Kabat
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Vojta
 • Basic theoretical and practical knowledge according to Mojžíšová
 • Basic theoretical and practical knowledge of sensomotoric function
 • Soft tissue techniques
 • Manipulative therapy according to Lewit
 • Kabath method – basic exercise
 • Vojta method – basic exercise
 • Mojžíšová method – basic exercise
Literature
 • HROMÁDKOVÁ, J. a kol. Léčebná rehabilitace. 1. a 2. díl. 1. vyd. Jinočany : H a H, 1994. 392 s. ISBN 80-85787-69-5
 • HNÍZDIL, J. aj. Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha : Grada, 1996. 16 s. ISBN 80-7169-187-9
 • GLENDAL. L. - KEY, P.T. Industrial Therapy. Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1995. 521 s. ISBN 0-8151-5046-6
 • 9. HALADOVÁ, E - NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému. 1. vyd. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. 137 s. ISBN 80-7013-237-X
 • DYLEVSKÝ, I. - DRUKA, R. - MRÁZOVÁ, O. Funkční anatomie člověka. Praha : Grada, 2002. 664 s. ISBN 80-7169-681-1
 • HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova : cvičení. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1997. 134 s. ISBN 8070132361. info
Teaching methods
exercise
Assessment methods
theoretical and practical exam
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 60.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2022/aBFLT0655c